Lad os kaste et blik på Total Cost of Ownership (TCO)

HR-afdelinger og deres IT-løsninger varierer meget fra virksomhed til virksomhed. Har du et overblik over Total Cost of Ownership for jeres HR-tech og operationer?

Omkostningerne til dine HR-aktiviteter omfatter mennesker og jeres systemer. Omkostningerne for disse funktioner er typisk større end den oprindelige købspris eller det samlede beløb for dine SaaS-licenser. Der kan være udgifter til tilhørende hardware, gebyrer til hosting eller datacentre, eller omkostninger til implementering, vedligeholdelse, opgraderinger og konsulentbistand.

Dertil kommer de omkostninger, der er vanskeligere at kvantificere: Omkostninger til rekruttering, eller omkostninger som følge af stillinger, der ikke er besat, er fejlallokeret eller en høj fraværsprocent.

Med lad os huske de mange fordele ved effektiv HR: God og omkostningseffektiv rekruttering, produktivitetsgevinster som følge af en effektiv udvikling af kolleger, lavt fravær, høj medarbejderfastholdelse og agil ledelse, hvor nye tilgange og arbejdsmetoder bliver evalueret, imødekommet og vedtaget.

Mange virksomheder og organisationer vil ofte gerne trimme omkostningerne, og samordne aktiviteterne på flere lokationer samt konsolidere ved at bruge lean-værktøjskassen mere i deres IT-infrastruktur. Kendskab til Total Cost of Ownership for organisationens nuværende HR-aktiviteter er et godt udgangspunkt for benchmarking og sammenligning med mulige alternativer.

Men det er kun starten på processen. En gennemgang af aktiviteterne og systemerne skal blot ske inden for rammerne af overvejelserne om forretningsmål og HR’s rolle i disse.

Denne proces opsummerer jeg i seks faser:

  • Vær tydelig om dine forretningsmål (B) – Uanset om det handler om vækst på hjemmemarkederne, international vækst, opkøb eller konsolidering og reduktion af omkostninger. Når du har udstukket kursen, ved du at du er på vej i havn.

  • Opbyg et klart billede af den nuværende situation (A) – I hvilken udstrækning er du klar til at nå disse mål. Har du de produkter og lokaler, det netværk og de supportsystemer, du har brug for? Og har du frem for alt de rigtige medarbejdere set fra et HR-perspektiv?

  • Udvikl din A-til-B HR-strategi – Identificer de medarbejdere, du har brug for, den støtte dine kolleger har brug for, osv.

  • Adgangsmuligheder og tilgængelige værktøjer – De værktøjer, du har brug for, afhænger i høj grad af dine forretningsmål og HR-strategi. Men nye værktøjer kan i lige så høj grad lukke op for nye muligheder og tilskynde til nye tanker. TCO-benchmarking og sammenligning er en vigtig del af processen med at vurdere mulighederne.

  • Få opbakning til planen – Henvend dig til dine kolleger, forklar dine forslag, lyt til deres feedback og tag deres synspunkter i betragtning.

  • Tal din sag – Det kan være nemmere sagt end gjort. Tag et kig på vores e-bog om at udarbejde en overbevisende business case for at komme i gang.

De bedste HR-eksperter er selvfølgelig altid villige til at dele deres ekspertise med alle ved at gennemgå deres forretningsaktiviteter. Jeg er overbevist om, at din leverandør af HR-teknologi skal kunne fortælle dig noget nyttigt om din HR-TCO, som du ikke allerede ved.

Brug for hjælp?

Vi står klar til at hjælpe dig. Kontakt os endelig!