Vi har också skickat rapporten till din epostadress så att du kan återkomma till den när du vill.

Vi hoppas att rapporten ska hjälpa dig att identifiera utvecklingsområden inom din organisation, så att ni kan fortsätta att utveckla och förbättra era HR-processer.

Trevlig läsning!