Vi har också skickat rapporten till din epostadress

Undersökningen genomfördes för att kartlägga förändringar i HR-processer och HR-uppgifter under det första året efter implementering av Sympas HR-system. Vi hoppas att du kommer att lära dig någonting nytt och blir inspirerad att se över dina HR-processer och IT-lösningar.