Låt oss komma igång!

Det är här projektet för implementering av Sympa HR startar. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete för att ro projektet i hamn! Innan definitionsworkshopparna inleds rekommenderar vi att ni ägnar tillräckligt med tid åt att diskutera de viktigaste punkterna i projektet och att fastställa målen. På så sätt kan vi se till att genomförandet av projektet fortskrider smidigt och enligt schemat.

Bra planering är halva vägen till framgång!

Vi har satt ihop ett implementeringspaket åt er. Där finns anvisningar om hur ni förbereder er inför kickoff-mötet och sex uppgifter eller uppsättningar uppgifter (A1.–A6.) som ska slutföras före kickoff-mötet.

Uppgifterna är till för att projektgruppen ska komma igång med att tänka igenom olika frågor. Vissa avsnitt innehåller också dokument som måste fyllas i. Uppgifterna kan gås igenom i valfri ordning. Under förberedelsefasen kanske du vill ta med flera andra personer i projektgruppen.

 

Male and female talking at the office table

 

Sympa HR page view on laptop

Vi har dessutom utarbetat en andra uppsättning förberedelseuppgifter, som ska slutföras under projektets gång. Vi rekommenderar att du börjar med dessa uppgifter redan före kickoff-mötet. Du hittar dessa uppgifter längst ned på sidan. (Uppgifter B1.->)

Slutföra och returnera uppgifterna

Kommentarer och dokumenten som hör till de olika uppgifterna ska returneras till Freedcamp. Instruktioner till Freedcamp finns här. Via Freedcamp kan du enkelt kontakta projektledare och andra experter som är redo att hjälpa dig om du skulle ha några frågor om startpaketet.

 

Red happy laptop iconUppgifter som ni ska slutföra och returnera markeras med den här ikonen.

Bekanta dig med följande ämnesområden före kickoff-mötet