Sympa HR Go!

Låt oss komma igång!

Det är här projektet för implementering av Sympa HR startar. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete för att ro projektet i hamn! Innan definitionsworkshopparna inleds rekommenderar vi att ni ägnar tillräckligt med tid åt att diskutera de viktigaste punkterna i projektet och att fastställa målen. På så sätt kan vi se till att genomförandet av projektet fortskrider smidigt och enligt schemat.

Bra planering är halva vägen till framgång!

Vi har satt ihop ett implementeringspaket åt er. Där finns anvisningar om hur ni förbereder er inför kickoff-mötet och sex uppgifter eller uppsättningar uppgifter (A1.–A6.) som ska slutföras före kickoff-mötet.

Uppgifterna är till för att projektgruppen ska komma igång med att tänka igenom olika frågor. Vissa avsnitt innehåller också dokument som måste fyllas i. Uppgifterna kan gås igenom i valfri ordning. Under förberedelsefasen kanske du vill ta med flera andra personer i projektgruppen.

 

 

Vi har dessutom utarbetat en andra uppsättning förberedelseuppgifter, som ska slutföras under projektets gång. Vi rekommenderar att du börjar med dessa uppgifter redan före kickoff-mötet. Du hittar dessa uppgifter längst ned på sidan. (Uppgifter B1.->)

Slutföra och returnera uppgifterna

Kommentarer och dokumenten som hör till de olika uppgifterna ska returneras till Freedcamp. Instruktioner till Freedcamp finns här. Via Freedcamp kan du enkelt kontakta projektledare och andra experter som är redo att hjälpa dig om du skulle ha några frågor om startpaketet.

 

Uppgifter som ni ska slutföra och returnera markeras med den här ikonen.

Page,

Starta här: Kickoff-möte

Under kickoff-mötet sätter vi ihop en plan för införandet av Sympa HR-lösningen. Ömsesidiga förberedelser säkerställer att projektet får bästa möjliga start.

Läs mer

Page,

Bekanta dig med Freedcamp

Ett framgångsrikt projekt kräver god planering och tydlig kommunikation. Sympas projektledare håller ordning på saker och ting i nära samarbete med dig.

Läs mer

Page,

A1. HR-analyser och rapporter

Insiktsfull analys avspeglas alltid i en tydlig och relevant rapport. Sympa HR möjliggör realtidsrapportering av alla HR-data.

Läs mer

Page,

A2. Användargrupper och behörigheter

Sympa HR:s bästa sidor visar sig när systemet verkligen börjar användas av anställda, chefer och HR. Processer som betjänar olika användargrupper kan enkelt läggas till längre fram.

Läs mer

Page,

A3. Roller och resurser under projektet

Något av det viktigaste vid utformningen av projektet är att besluta om nyckelpersoner och att se till att de nödvändiga resurserna är plats. Försäkra dig om att du har tillräckligt med pålitliga experter och partners ombord.

Läs mer

Page,

A4. Integration med andra system

Välplanerade integrationer gör att ni inte behöver logga in på flera olika håll. De bidrar också till att säkerställa att det inte finns några felaktigheter i informationen som används i de olika processerna och funktionerna.

Läs mer

Page,

A5. Genomförandeplan och riktlinjer

Tidtabellen för implementeringsprojektet ska baseras på tillgängliga resurser, hur organisationen arbetar och Sympas implementeringsmodell.

Läs mer

Page,

A6. Tekniska specifikationer

Vi har gjort implementeringen av Sympa HR så enkel som möjligt för er, och det krävs därför endast ett fåtal tekniska specifikationer.

Läs mer

Bekanta dig med följande ämnesområden före kickoff-mötet

Page,

B1. Sympa Best Practices

Sympa har tänkt igenom de bästa möjliga lösningarna för er, som baseras på erfarenheterna från hundratals Sympa HR-implementeringar.

Läs mer

Page,

B2. Sympa HR-layout

Med layoutalternativen i Sympa HR kan du enkelt matcha systemets utseende med företagets stil. Det finns inget skäl i världen till att ert system inte ska se fantastiskt ut!

Läs mer

Page,

B3. Riskbedömning av projektet

Vi har skapat en första riskkarta baserat på de oftast identifierade riskerna. I riskkartan definierar vi de allmänna riskfaktorerna för systemprojekten. Du kan använda riskkartan som grund för din egen riskbedömning.

Läs mer

Page,

B4. Kommunikationsplan

Ny programvara innebär alltid stora förändringar för företaget. Vi betonar vikten av framgångsrik kommunikation för att säkerställa en snabbt och effektiv implementering av ett nytt system.

Läs mer

Page,

B5. Godkännanden och delegering

Utnyttja möjligheten att kräva godkännanden från ledningen och HR-avdelningens sida i olika processer. Glöm inte att implementera funktionen för delegering av godkännanden så att processer kan gå vidare även vid längre tids frånvaro eller semestrar.

Läs mer

Page,

B6. Urvalsfält

Sympa HR anpassas efter er organisationsstruktur och terminologi. Välbekanta urvalsfält är både enklare och bekvämare att använda. Informationen i systemet blir också mer tillförlitlig. 

Läs mer

Page,

B7. Påminnelser

Realtidsrapportering i Sympa HR håller dig uppdaterad om förändringar i anställningsinformationen. Men ibland kan det också vara praktiskt att få aviseringar via e-post. 

Läs mer

Page,

B8. Import av data till systemet och leverans av inloggningsuppgifter

Vid hantering av personuppgifter är det viktigt att uppgifterna är korrekta. Det möjliggör effektiva processer och skapar förtroende för arbetsgivaren.

Läs mer
iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver