Vi har gjort implementeringen av Sympa HR så enkel som möjligt för er, och det krävs därför endast ett fåtal tekniska specifikationer. Det finns dock ett och annat att komma överens om. Ladda ner och Läs Sympa HR:s servicebeskrivning och bekanta dig med de viktigaste tekniska funktionerna.

IP-begränsning

Extra säkerhet för din redan mycket säkra lösning kan fås genom IP-begränsningar. Med IP-begränsningar begränsas de platser från vilka du kan logga in på Sympa HR till ett visst nätverk där du måste befinna dig för att kunna logga in på systemet. Begränsningen påverkar inte användningen av mobilapplikationer.

Standard-e-post

Från Sympa HR du kan skicka flera olika e-postaviseringar eller information om godkännandeprocesser. Standardadressen för utgående automatiserade e-postmeddelanden är [email protected]. Du kan ändra denna adress till den som du vill använda, till exempel: [email protected]öretag.com.

Red happy laptop iconA6.1 Kommer du att använda IP-begränsningar? Ange i så fall önskade IP-adresser i Freedcamp.

A6.2 Kommer standard-e-postadressen i systemet att ändras till er företagsadress? Ange i så fall önskade e-postadresser i Freedcamp.

Sympa HR service description