Något av det viktigaste vid utformningen av projektet är att besluta om nyckelpersoner och att se till att de nödvändiga resurserna är plats. Försäkra dig om att du har tillräckligt med pålitliga experter och partners ombord.

Något av det viktigaste vid utformningen av projektet är att besluta om nyckelpersoner och att se till att de nödvändiga resurserna är plats. Försäkra dig om att du har tillräckligt med pålitliga experter och partners ombord.

 • Olika färdigheter behövs i olika skeden av projektet
 • Alla bör ha tillräckligt med tid och motivation för att slutföra projektet
 • Antalet deltagare i implementeringsprojektet bör vara relativt begränsat, så att arbetet i workshoppen kan ske så effektivt som möjligt. En bra gruppstorlek ligger omkring tre till fem personer. Vilka som deltar kan variera beroende på vad som behandlas under workshoppen.
 • Minst två personer måste delta i varje workshop, så att kunskapen om Sympa HR-lösningen sprids till flera personer.
 • Projektgruppen ska ha rätt att fatta beslut om eventuella processrelaterade och organisatoriska förändringar.
 • Projektgruppen ska ha rätt att fatta beslut om eventuella processrelaterade och organisatoriska förändringar.
 • Förutom projektgruppen i implementeringsprojektet rekommenderar vi att du upprättar en separat intern projektgrupp. Gruppen kan användas som förbindelselänk när det gäller befintliga processer och intentioner, och ge information om organisationen till projektgruppen och tvärt om.

Roller under och efter projektet

Både under och efter projektet kan man identifiera flera olika roller. Att ange tydliga ansvarsområden för uppgifter som rör dessa roller förenklar både själva projektet och implementeringen av Sympa HR i organisationen.

Observera att en person ka ha flera roller, och att det är normalt att medlemmar i projektgruppen fortsätter att ansvara för olika områden även efter projektet.

Bekanta dig med de viktigaste rollerna under projektet här

Bekanta dig med de viktigaste rollerna efter projektet här

Det är vanligt att utse en styrgrupp för projektet som:

 • godkänner projektplanen,
 • ansvarar för projektets framskridande,
 • godkänner projektresultatet,
 • godkänner ändringar i projektet och
 • fattar beslut om projektet.

Projektledarna för både Sympa och kunden förbereder frågor som ska diskuteras i styrgruppen.

A3.1 Förse Sympa med en lista över medlemmarna i projektgruppen, deras roller samt kontaktuppgifter.A3.3 Besluta om lämpliga personer för de andra rollerna under projektet. 

A3.2 Förse Sympa med en lista över medlemmarna i styrgruppen samt deras ansvarsområden.

A3.3 Besluta om lämpliga personer för de andra rollerna under projektet. 

A3.4 Diskutera om vilka roller som kommer att vara nödvändiga efter att projektet är avslutat och vilka personer som lämpar sig för dessa roller. 

 

 

Tillbaka till startsidan