Se till att projektet blir framgångsrikt även i motvind

Vi har skapat en första riskkarta baserat på de oftast identifierade riskerna. I riskkartan definierar vi de allmänna riskfaktorerna för systemprojekten. Du kan använda riskkartan som grund för din egen riskbedömning.

 

B3. 1  Uppskatta de eventuella riskerna och hur allvarliga och sannolika de är ur din organisations synvinkel. Ta hänsyn till övriga intressenter som deltar i projektet. 

B3.2 Fundera på hur du kan förbereda dig för redan identifierade risker. 

Redigera det förifyllda riskbedömningsdokumentet så att det stämmer in på din organisation och lägg till eventuella andra risker som du kan identifiera. Spara dokumentet i Freedcamp när det är klart.

Förifylld riskbedömning