A1. HR-analyser och rapporter

Insiktsfull analys avspeglas alltid i en tydlig och relevant rapport. Sympa HR möjliggör realtidsrapportering av alla HR-data. Det är mycket enkelt att dela och distribuera återkommande rapporter automatiskt.

Alla data i Sympa HR kan användas för rapportering. Vid behov kan de överföras till en Excel-fil för vidare bearbetning.

Man kan flexibelt kombinera olika typer av data i rapporterna, och nästan all information som finns i ert system kan användas för att definiera rapporten.

Varje användare har rätt att rapportera alla data som han/hon har minst läsbehörighet för. Systemadministratören kan också dela ofta använda rapporter, till exempel med chefer.

Vi rekommenderar att du börjar definiera rapporteringsbehoven i början av implementeringsprojektet. Du kan då vara säker på att ni kan ta fram de nödvändiga rapporterna för er Sympa HR-lösning.

De omfattande rapporteringsmöjligheterna i Sympa HR kan kompletteras med Sympa HR Dashboard som visar de viktigaste personalnyckeltalen i realtid och på alla enheter.

Med en snabb blick på Sympa HR Dashboard kan du inte bara se den aktuella HR-situationen i företaget, utan också hur verksamheten utvecklas och om det är möjligt att uppnå uppställda mål i nuvarande takt. Sympa HR Dashboard är också ett HRM-verktyg som kan användas för att stödja strategiskt beslutsfattande.

Läs mer om Sympa HR Dashboard om det ännu inte ingår i din Sympa HR-lösning!

Bekanta dig med rapporteringsalternativen på vår webbplats Best Practices: HR-analyser och rapporter

 

The password can be found via this link.

A1.1 Vilka typer av HR-rapporter har ni använt tidigare?

A1.2 Vilka av dessa innefattar information som lagras i Sympa HR?

A1.3 Förse oss med några exempelrapporter, helst tillsammans med en beskrivning av deras syfte. Ladda upp dem till Freedcamp.

 

Tillbaka till startsidan

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver