Realtidsrapportering i Sympa HR håller dig uppdaterad om förändringar i anställningsinformationen. Men ibland kan det också vara praktiskt att få påminnelser via e-post.

Påminnelser för chefer och för HR

Bland Sympa HR:s standardfunktioner ingår datumberoende påminnelser. Dra nytta av aviseringar som påminner chefer eller HR om förestående uppgifter i olika stadier av anställningscykeln.

Innan anställningen påbörjas kan chefer bli påminda om att beställa nödvändig utrustning. Ett meddelande om att en visstidsanställning eller en provanställning tar slut säkerställer att de viktigaste punkterna i avtalen, liksom i samtalet i slutet av provanställningen, sköts på rätt sätt. I slutet av anställningsförhållandet kan det också vara bra att påminna HR om att ordna med avslutningsintervjun.

Påminnelser kan också kopplas till förfrågningar om godkännande. Läs mera!

Blurred elevated view of two men working at the office

Påminnelser om födelsedagar, årsdagar och rehabutredningar

Sympa HR view n laptop

Förutom datumberoende påminnelser kan man också använda resultaten av olika beräkningar för att skicka meddelanden. Chefen kan få påminnelser om viktiga händelser som att någon fyller 50 eller har varit anställd i tio år.

När frånvarogränsen för rehabutredning har överskridits kan du starta processen med påminnelser.

Om dessa funktioner inte ingår i din Sympa HR lösning kan du be om mer information från din Sympa HR-kontakt!

Red happy laptop iconB7. Fundera på vilken typ av e-postaviseringar som skulle underlätta chefens och HR-avdelningens arbete. 

We have created an Excel file that can be used for your own notification planning. This file should be saved in Freedcamp upon finalisation.