Ny programvara innebär alltid stora förändringar för företaget. Vi betonar vikten av framgångsrik kommunikation för att säkerställa en snabbt och effektiv implementering av ett nytt system.

Vi har samlat flera tips för er interna kommunikation. Dessa tips kan hjälpa till att få implementeringen av systemet att gå så smidigt som möjligt. Vi hoppas att de visar sig användbara och att integrationen av Sympa HR i din organisation går friktionsfritt!

Vi rekommenderar att du utarbetar en detaljerad kommunikationsplan som en del av projektet att implementera Sympa HR. I guiden som kan laddas ner nedan har vi listat tips om utformning och genomförande av kommunikationsplanen.

B4.1 Bekanta dig med kommunikationsguiden som kan laddas ner nedan

B4.2 Utarbeta en kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen stödjer den interna kommunikationen i din organisation och behöver inte delas med Sympa.

Communications guide