Under kickoff-mötet sätter vi ihop en plan för införandet av Sympa HR-lösningen. Ömsesidiga förberedelser säkerställer att projektet får bästa möjliga start. Vi upprättar en projektplan utifrån det underlag som kommer från förberedelserna samt utarbetats efter kickkoff-mötet

Under kickoff-mötet går vi igenom innehållet i projektet och implementeringsprocessen. Utifrån denna planering förbereder vi en projektplan och skapar en tidsplan för specifikationen och implementeringen, dvs. ”workshoppen”.

Ett antal personer utses att ansvara för projektplanen och hur den följs, dvs. representanter för projektet och/eller styrgruppen. Sympa utser en projektledare till projektet.

Agenda
 • Lära känna projektAgruppen
 • Presentation av Sympa
 • Presentation av din organisation och bakgrunden till projektet
 • Presentation av Sympa HR-systemet
 • Implementeringsprojektet
  • Innehållet i Sympa HR-lösningen
  • Integrationer
  • Innehåll och tidsplan för workshopparna

Före kickoff-mötet

 • På den här sidan listar vi uppgifterna som ingår i förberedelserna inför kickoff-mötet
  • De första uppgifterna hittar du på den här sidan
  • Uppgifterna A1-A6 finns på startsidan
  • Utöver dessa har vi listat förberedande uppgifter gällande ett antal andra ämnen som kommer att gås igenom i början av projektet eller, om möjligt, innan projektet drar igång. (Tasks B1-B8)
 • Sympa skapar den första versionen av projektplanen baserat på avtalet och på era förberedelser
 • I början av kick-off-mötet 
  • Upprättar Sympa er Sympa HR-miljö med inloggningsuppgifter för teständamål
  • Får ni inloggningsuppgifter via e-post för Freedcamp-miljön som används för hantering av projektet (Read more)
  • Får ni också inloggningsuppgifter som kan användas för att logga in på vår supportportal

Förbered för kickoff-mötet enligt följande

 • Var redo att kortfattat presentera företaget och dess bakgrund för projektgruppen.
 • Förse Sympa med ett aktuellt organisationsschema för företaget, som inkluderar de kommande Sympa HR-funktionerna.
 • Beskriv eventuella framtida organisatoriska förändringar som kan påverka organisationsstrukturen för systemet.
 • Fundera på de viktigaste målen för användningen av Sympa HR. 

 

Fortsätt genom att slutföra de andra uppgifterna i startpaketet.

 

Tillbaka till startsidan