Välplanerade integrationer gör att ni inte behöver logga in på flera olika håll. De bidrar också till att säkerställa att det inte finns några felaktigheter i informationen som används i de olika processerna och funktionerna. Det är Sympas filosofi att integrationer är en logisk del av den moderna IT-infrastrukturen och att de kan användas för att underhålla HR-data.

Samarbete mellan flera experter

Många människor är engagerade i integrationsprojekten och planering i god tid är avgörande. Det är viktigt att kontakta både leverantörerna av tredjepartssystem och experterna inom din egen organisation redan från projektets början. Detta säkerställer att de bästa experterna är tillgängliga inom den önskade tidsramen.

Sympa ansvarar för att definiera integrationerna i integrationsprojektet, för dokumentationen och för det tekniska genomförandet av tester av kommunikationen mellan Sympa HR och det utsedda gränssnittet eller servern.

Leverantörerna av tredjepartssystemen ansvarar för implementeringen och för att genomföra tester mellan deras egna system och det utsedda gränssnittet eller servern.

Kunden ansvarar för att koordinera samarbetet med leverantörerna av tredjepartssystemet och för att komma överens om en tidsplan för integrationsworkshopparna. I integrationsprojektet ingår en gemensam workshop som äger rum så snart det har fastställts hur den information som behöver överföras i integrationen ska hanteras.

För att underlätta testning under integrationsprojektet ska kunden förse Sympa HR med tillräcklig anställningsinformation.

Säkerställa nödvändig expertis

Bjud in experter från olika delar av processen att delta i projektet.

Det är till exempel viktigt att ha med en löneexpert i integrationsarbetet för att säkerställa att all nödvändig information i integrationsprocessen flödar på ett sätt som underlättar deras arbete.

Vilka data ska överföras i integrationen?

Det är bäst att använda integrationerna så effektivt som möjligt, så att mängden manuellt arbete och behovet av datainmatning på flera olika håll minimeras.

Ibland kan dock manuellt utförande av den årliga dataöverföringen eller till och med manuell datainmatning vara förnuftigare än ett litet integrationsprojekt. Vi hjälper dig gärna att utvärdera dessa behov.

Sympa HR API står till systemadministratörernas förfogande

Det är möjligt att själv genomföra Sympa HR-integrationer. IT-avdelningen kan samarbeta med leverantörerna av tredjepartssystem via Sympa HR:s integrations-API.

Sympas REST API erbjuder

  • sökning efter valfri information i Sympa HR-systemet (GET)
  • i formatet JSON (OData)

Läs mer

Laptop showing a report example

A 4.1 Kontakta leverantörerna av tredjepartssystem och ta reda på vem deras kontaktperson är och hur deras schema ser ut. Försök också att ta reda på annat som måste beaktas i integrationsprojektet. För in denna information i Freedcamp. Kom ihåg att komma överens om kostnaderna för deras del av arbetet med integrationen.

A4.2 Kontakta personer som är experter på HR-processer och kom överens om hur ni ska samarbeta i integrationsprojektet. 

A4.3 Utarbeta en målplan för olika integrationer.

Använd vår Excel-fil för planering av integrationerna. Spara det ifyllda dokumentet i Freedcamp.