Bekanta dig med Freedcamp

Ett framgångsrikt projekt kräver god planering och tydlig kommunikation. Sympas projektledare håller ordning på saker och ting i nära samarbete med dig. För att följa upp och kommunicera om projektet använder vi Freedcamp.

Vi använder Freedcamp för att:

  • Dela uppgifter och följa upp status
  • Godkänna uppgifter och innehåll
  • Hantera projektbaserade dokument
  • Diskutera olika frågor under projektets gång
  • Följa projektet

Sammanfatta allt i en vy

Vi rekommenderar att du använder Home-vyn. På Home-vyn kan du se alla tilldelade uppgifter och deras tidsfrister. Du kommer till Home-vyn genom att klicka på husikonen i fältet högst upp.

I Home-vyn kan du även se annat som har ägt rum tidigare, till exempel diskussioner. Sympas projektledare kommer att se till att du alltid får dig tilldelad de uppgifter som du förväntas ge svar eller kommentarer på inom en viss tidsgräns.

Slutföra och returnera uppgifter och delta i diskussioner

När du öppnar en uppgift finns där alla tillhörande anvisningar och uppladdade dokument.

Delta aktivt i diskussionerna, lägg till kommentarer och bestäm vem som ska få påminnelser om uppgiften. I meddelanden kan du referera till en viss person genom att använda @-symbolen (@jenni).

Du kan också själv lägga till uppdaterade dokument till uppgiften.

 

Inloggningsuppgifter för Freedcamp

Du kommer att få en inbjudan via e-post för registrering i Freedcamp. Din e-postadress fungerar som ditt användarnamn. Skapa själv lösenord genom att registrera dig på: https://freedcamp.com/register

Du kan sedan logga in på adressen freedcamp.com/login

Håll dig uppdaterad med aviseringar

Du kan ändra aviseringsinställningarna på följande sätt:

  1. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet för att öppna menyn.
  2. Välj My Account.
  3. Välj Notification Settings.
  4. Med Recap email-funktionen kan du ange hur ofta du vill få aviseringar om förfallodatum: dagligen, varje vecka eller per uppgift.
  5. Via menyn Project settings kan du ändra aviseringsinställningarna per projekt.  Vi rekommenderar att du använder inställningen Default.
iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver