Sympa har tänkt igenom de bästa möjliga lösningarna för er, som samtliga baseras på erfarenheterna från hundratals Sympa HR-implementeringar. Dessa lösningar gör det så enkelt som möjligt att börja använda Sympa HR.

Via vår webbplats Sympa Best Practices kan vi visa dig hur Sympa HR kan stödja utvecklingen av HR-processerna i olika skeden av anställningscykeln.

Vi har valt att presentera de bästa lösningarna för de mest populära processerna på webbplatsen.

Du kan logga in på webbplatsen Sympa Best Practices genom att klicka på länken nedan:

https://best.sympa.com/sv/

Lösenord: Best6342Sympa
(Lösenordet är giltigt till slutet av september 2021.)

New employee page on best practices site

Red happy laptop icon

B1.1 Gå till webbplatsen Best Practices och bekanta dig med den Best Practices för processerna i ditt projekt. Det är baserat på denna praxis vi kommer att bygga Sympa HR-lösningen. Vid behov kan du alltid se efter i vårt avtal vilka processer som ingår i projektet.

B1.2 Utvärdera hur era egna processer passar in i Sympas Best Practices.

B1.3 Fundera på idéer och utvecklingsönskemål som kan förverkligas efter systemadministratörsutbildningen. Dessa kan ni antingen förverkliga själva eller i samarbete med Sympa. 

Vi lägger regelbundet till nya metoder och tips på webbplatsen. Det snabbaste sättet att få information är via e-post. Du hittar nya artiklar och kommentarer under denna sida i Sympas supportportal.  

Tillbaka till startsidan