Sympa HR:s bästa sidor visar sig när systemet verkligen börjar användas av anställda, chefer och HR. Processer som betjänar olika användargrupper kan enkelt läggas till längre fram.

Innan ni börjar använda Sympa HR rekommenderar vi att du funderar på vilka typer av användargrupper som kommer att kopplas till de olika processerna, t.ex. anställda, chefer, HR eller IT.

Om ni inte har använt HR-system tidigare kommer vi att gå igenom hur systemet potentiellt kan påverka ert sätt att arbeta. Till exempel: Sympa HR gör det enkelt att dela information och att godkänna olika åtgärder i systemet.

Woman holding a smartphone displaying Sympa app

MacBook and glasses

I Sympa HR definieras behörigheterna per flik. I de flesta fall har varje process sin egen flik.

Vyn kan bestå av läs- eller skrivbehörigheter, eller så kan den vara helt dold.

Bekanta dig med de vanligaste processerna på vår webbplats Sympa Best Practices.

Systemadministration

Som systemadministratör för Sympa HR kan du redigera strukturerna för din lösning. Du kan lägga till nya fält eller skapa helt nya vyer och sedan definiera behörigheterna.

Systemadministratörerna har behörighet att redigera all information i systemet. Vanligtvis ingår systemadministratören i HR-teamet.

Men HR-användare kan också få tillgång till diverse personalinformation utan att vara systemadministratörer.

Systemadministratörerna utbildas av Sympa. Läs mer om HR Academy-kurserna.

 

Person working on laptop displaying Sympa HR

Red happy laptop iconA2.1 Vilka olika användargrupper kan du identifiera?

A2.2 Fundera på vilka användargrupper som är involverade i de olika  processerna. Gå igenom alla ämnesområden som tas upp i vårt avtal. 

A2.3 Kommer du att ha systemadministratörsåtkomst till systemet? Vem ska utbildas till systemadministratör?

Vi har skapat en Excel-fil där du kan beskriva de olika rollerna. När du har fyllt i uppgifterna kan du ladda upp filen till Freedcamp.