Vi på Sympa funderar konstant på hur vi kunde stöda HR ännu mera inför den kommande EU-reformen. Utöver de nedladdningsbara GDPR-material vi erbjuder, delar vi även kontinuerligt med oss av råd i vår GDPR-bloggserie för HR.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kommer – vad bör HR veta?

EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPRkommer att ändra på principerna för hur dataskydd och datasäkerhet hanteras inom organisationer. Den nya förordningen, som träder i kraft under våren 2018, kommer även att påverka HR, eftersom den ställer nya krav på alla som administrerar persondata och -register.

Men vad kommer att förändras i praktiken, och vad är bra att veta redan nu?

Bland annat på dessa frågor svarar vi i vår GDPR-bloggserie, som skapats med HR i åtanke. Vårt mål är att hjälpa HR säkra organisationers GDPR-beredskap och att svara även på lite klurigare frågor, som HR kan tänkas fundera på då det gäller GDPR.

Vi kompletterar vår GDPR-bloggserie ungefär varje vecka, och svarar bl.a. på följande frågor:

  • Vad är GDPR, och varför borde vi alla uppskatta den nya förordningen?
  • Vilka är de mest kritiska stegen HR kan ta för att säkra beredskap för GDPR?
  • Hur stärker GDPR den strategiska rollen HR har inom organisationer?

Följ vår GDPR-bloggserie för HR här!