Med en försäljningstillväxt på över 100 procent i Sverige under 2019 positionerar sig Sympa som en av de främsta aktörerna på den svenska marknaden för HR-system. HR-systemleverantören Sympa har haft ett fantastiskt 2019 och uppvisar tillväxtsiffror om 45 procent på årsbasis för försäljning utanför sin hemmamarknad.

”Vår tillväxt accelererade kraftigt under det sista kvartalet 2019 och vi har nu nått 10 miljoner euro i omsättning”, säger Sympas vd Keijo Karjalainen. ”Det är en tydlig indikation på den underliggande styrkan i vår verksamhet. Försäljningstillväxten de senaste tre månaderna jämfört med förra året är nästan 100 procent – och lägg där till nya spännande projekt inom offentlig sektor, så vi är övertygade om att vi kommer att uppnå de målsättningar vi har föresatt oss.”

Genom sin expansion i norra Europa har Sympa idag totalt 130 medarbetare, och antalet medarbetare utanför Finland har ökat från åtta till 45 individer på bara två år.

Totalt tecknade Sympa avtal med 140 nya kunder under förra året. Sverige, som är den största nordiska marknaden för HR-system, bidrog starkt till Sympas tillväxtökning under 2019. Försäljningen i Sverige ökade med över 100 procent och bolaget ingick flera nya avtal med större kunder så som Oatly, Byggmax och The North Alliance, vilket tillsammans gjort Sympa till en av de största aktörerna på denna viktiga marknad.

Redan år 2018 genererades över 50 procent av vår nya affärer från kunder med ursprung utanför Finland.

Keijo Karjalainen
CEO

”Redan år 2018 genererades över 50 procent av vår nya affärer från kunder med ursprung utanför Finland”, fortsätter Karjalainen. ”De flesta av våra nya stora kunder är verksamma i flera länder och att Sympa HR hanterar internationella HR-processer på ett heltäckande sätt är avgörande eftersom det inte varit tillgängligt för detta kundsegment tidigare.”

”GDPR satte fokus på vikten av att ha HR-system som säkerställer datasäkerhet genom hela HR-verksamheten. Vår syn är att de flesta företagen har betydligt större behov än så, de vill ha verktyg som stödjer utveckling och öppenhet genom hela anställningscykeln, oavsett var i världen medarbetarna sitter. Ett HR-system är inte längre bara ett praktiskt verktyg som underlättar HR-avdelningens arbete, utan en strategisk nödvändighet som hjälper organisationer att växa och forma de allra bästa globala teamen”, menar Karjalainen.

Under 2019 ägnades också tid åt att utveckla mjukvaran. Bland annat var Sympa först ut med att erbjuda en integrerad lösning för e-signaturer direkt i ett HR-system. Funktionen banar väg för en papperslös HR-hantering och idag samarbetar Sympa med e-signatursleverantörerna DocuSign, Scrive, Verified och Assently. Utvecklingen är en viktig del i Sympas strategi att underlätta digitalisering och förbättra datasäkerhet i organisationer över hela Europa.

 

För mer information

Kati Tammisto
Head of CX, Sympa
+358 40 775 57162
[email protected] 


Om Sympa

Sympa HR är en komplett och helt anpassningsbar lösning som låter dig fokusera på människor och smart beslutsfattande. Den ger företag en tydlig och samlad översikt över samtliga personuppgifter och är ett tillförlitligt verktyg för automatisering av ett brett spektrum av dagliga HR-uppgifter och smidig integration med annan programvara. Sympa HR används för närvarande av mer än 700 organisationer, är uppbackad av en omfattande kundsupport och har en kundnöjdhet som hör till de allra bästa bland Europas HR-teknikföretag. Mer information finns på sympa.se.