Undersökning – HR i Norden 2018

Vi har undersökt nuläget för HR-processer och användningen av HR-system i Finland, Sverige och Danmark. Resultaten visar bl.a. följande:

  • Talent Management är en av de största utmaningarna för HR i Norden
  • Av respondenterna efterfrågar 95 % bättre ledarskap
  • Nästan 50 % anger att processerna för olika typer av godkännanden relaterade till HRM är bristfälliga
  • Avancerad HR Analytics är än så länge inte en del av HR:s vardag

Ladda ner din kopia av rapporten HR in the Nordics 2018 för att se vilka utvecklingsområden du kan identifiera inom din organisation, och börja utveckla era HR-processer!

95 %

95 %

tycker att processerna kunde övervakas och hanteras bättre

63 %

63 %

anger Competence Management som ett strategiskt område

55 %

55 %

anger Performance Management som ett strategiskt område

67 %

67 %

har inte tillgång till en mobiltjänst som en del av företagets HR-lösning