01/06/2021

Arbeta mer proaktivt och skapa hållbar medarbetarhälsa

Det finns ett stort behov av att identifiera och prata om orsakerna bakom sjukfrånvaro i organisationer. Visst är det viktigt att arbetsgivare stöttar sina medarbetare genom olika typer av sjukdomsförlopp men det är minst lika viktigt att organisationer jobbar proaktivt och hållbart med frågor som rör välmående.

I vårt webbinar visar vi hur du med rätt systemstöd kan jobba kvalitativt, proaktivt och hållbart med arbetsförmåga och välmående i din organisation.

Till inspelningen

Fyll i formuläret, så skickas du vidare till inspelningen.

Vi går igenom

Vi tar avstamp i hur du som jobbar med HR kan bygga en effektiv HR-process för välmående på arbetsplatsen genom att ha koll på er personaldata och jobba datadrivet. Du får ta del av konkreta exempel från arbetslivet där vi går igenom hur du kan stötta dina ledare och chefer i olika situationer.

Hur hanterar du…

  • när du noterar att en chef har en hög korttidsfrånvaro i arbetsgruppen och arbetsförmågan sviktar hos några medarbetare.
  • en medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro där oro finns för missbruk.
  • när en medarbetare får en allvarlig diagnos och blir sjukskriven i åtta veckor med efterföljande rehabilitering och deltidsarbete.
Det här får du ut av webbinaret

Det här får du ut av webbinaret

Om det är relevant för dig är du välkommen med din anmälan. Vi ser fram emot att ses online!

✔️ Inspiration till hur du kan jobba mer kvalitativt, proaktivt och hållbart med arbetsförmåga och välmående i din organisation
✔️ Tips på hur du kan stötta ledare och chefer i svåra HR-ärenden som rör arbetsoförmåga och sjukdom
✔️ Vägledning i hur du kan förbättra er digitala process för att hantera välmående på arbetsplatsen

Vi vill hjälpa dig att bygga en friskare arbets­miljö där individen i din organisation står i centrum.

Malin Eriksson
Arbetsförmågespecialist, Aino Health

Björn Lorentzon

Björn Lorentzon gillar att förenkla och digitalisera. Han har lång erfarenhet av rådgivning och ledarskap inom HR och har en tvärvetenskaplig bakgrund och tänk.

Som Business Development Manager på Sympa ligger han i framkant gällande hur HR utvecklas och ser till att det är den utvecklingen som styr Sympas riktning. Han är också van talare och agerar ofta panelist och föreläsare i olika HR-sammanhang i Sverige och resten av Norden.

Lär känna Björn

Malin Eriksson

Malin Eriksson är arbetsförmågespecialist på Aino Health. Hon fokuserar på hållbar arbetsförmåga och berättar gärna om vad vi själva kan göra för att må bättre. Självklart också dialogen om hur arbetsgivaren kan skapa friska arbetsplatser som bidrar till medarbetarhälsa.

Malin har som sjukgymnast/ergonom lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, proaktiva aktiviteter och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ulrika Skogland

Ulrika arbetar med försäljning och projektledning på Aino Health. Efter många år av arbete med Talent Management i olika digitala system har hon nu landat rätt i det område hon brinner mest för – arbetsmiljö och hälsa. Hon vill avstigmatisera samtal om till exempel psykisk ohälsa, missbruk och bidra till ett mer öppet företagsklimat när det gäller hur och vad vi pratar med varandra om, chef och medarbetare emellan.

Se inspelningenOm Aino Health

För 25 år sedan grundades Aino Health. Vår SaaS-lösning, HealthManager fångar upp signaler om ohälsa i tidiga skeden och skapar en mätbarhet på organisationers välbefinnande och är ett stöd för chefer i sitt dagliga arbete. Idag har HealthManager hjälpt över 150 privata & offentliga organisationer att reducera sin sjukfrånvaro och relaterade kostnader.

Om Sympa

Sympa är det snabbast växande HR-systembolaget i Norden med mer än 150 medarbetare utspridda på åtta kontor i fem länder. Sympa används i över 100 länder och finns tillgänglig på 21 språk. Med insyn i alla aspekter av anställningscykeln – från lediga tjänster till exitintervjuer – i ett och samma system har du mer än tillräcklig information för att utveckla dina processer, och viktigast av allt, medarbetarna.