18/10/2019

 

Datum: 18 oktober, 2019
Plats: Geovetenskapliga huset, Stockholms Universitet, Stockholm

För fjärde året i rad slår SthlmUP upp portarna till Personalvetardagen, en inspirationsdag och arbetsmarknadsmässa som riktar sig för studerande med intresse för en karriär inom HR. I år riktar de blickarna mot hälsosamt HR-arbete, vilket genomsyrar hela dagens innehåll.

 

Studerar du personalvetenskap och gillar tech?

Sympas systemkonsult Elin gick själv personalvetarprogrammet på Stockholms Universitet för 10 år sedan. Idag har hon kombinerat sin HR-bakgrund med intresset för IT och tech och är en av oss som är på plats för att berätta om andra karriärsvägar för personalvetare än renodlad HR.

 

Elin Lindahl

HR System Consultant
+46 70 219 38 03
[email protected]

 

Här kan du läsa mer om SthlmUP Personalvetardagen