Organisationer med SSO

Automatisk inloggning

Majoriteten av våra kunder har aktiverat Single Sign-On (SSO) för ökad säkerhet och bekvämlighet. När SSO är aktiverat loggas användaren automatiskt in när de navigerar till organisationens URL. Om SSO är aktiverat i din organisation kan du logga in i Sympa HR genom att följa länken nedan.

Logga in

Organisationer utan SSO

Manuell inloggning

Navigera till din organisations URL och logga in med dina personliga inloggningsuppgifter. Webbadressen börjar alltid med https://www.sympahr.net/ följt av en kundspecifik unik identifierare.

Om du inte kommer ihåg URL: n eller har problem med att logga in i system, vänligen kontakta din organisations HR-avdelning. De kan vägleda dig genom de nödvändiga stegen.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Om det krävs en mer avancerad felsökning kan din organisations Sympa HR-administratör kontakta vår kundsupport.