Vid hantering av personuppgifter är det viktigt att uppgifterna är korrekta. Det möjliggör effektiva processer och skapar förtroende för arbetsgivaren. Den första dataexporten ska göras med omsorg så att utgångsläget blir så korrekt som möjligt. Inloggningsprocessen bör vara så smidig som möjligt så att data också underhålls på korrekt sätt i framtiden.

Importera data till systemet (massuppladdning)

Det sista steget i implementeringsprojektet är att importera aktuella och grundläggande personuppgifter till Sympa HR-systemet – uppgifter om anställningar, löner och intjänade semestrar. Man kan också importera information om utbildningar och tillstånd.

Data bör importeras till systemet med hjälp av en Excel-fil. Under projektet bör du tänka igenom om informationen kommer att hämtas från lönesystemet, från Excel-filer som upprätthålls av HR, eller om den kommer att samlas in från flera olika håll. Reservera också tillräckligt med tid för att redigera data före importen.

 

Leverans av inloggningsuppgifter eller SSO

Om single sign-on (SSO) är en del av din Sympa HR-lösning behövs inga andra inloggningsuppgifter. Allt som behöver göras är att förse användarna med Sympa HR-länken. Inloggningen sker automatiskt när du har loggat in på datorn. Om du vill veta mer om SSO är du välkommen att kontakta din Sympa-kontaktperson.

Om inloggningen ska ske manuellt kan användarnamn och lösenord skickas till användarna via e-post. Alternativt kan vi kommunicera formatet på användarnamnet kollektivt (t.ex. ”e-post” eller ”förnamn.efternamn”), varefter man kan byta lösenord via länken på inloggningssidan.

 

B8.1 Tänk igenom om uppgifterna kommer att hämtas från lönesystemet, från Excel-filer som upprätthålls av HR, eller om de kommer att samlas in från flera olika håll.

B8.2 Kontrollera om den tillgängliga informationen är aktuell eller om den behöver korrigeras, varvid extra resurser bör reserveras i Excel. 

Insamling av material och resursplanering påverkar bara det interna arbetet så du behöver inte skicka informationen till Sympa.

 

Tillbaka till startsidan