Sympa pulse app on mobile

Sympa Pulse är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg som hjälper dig ta pulsen på din organisation

Sympa Pulse är lätt att implementera och genererar snabba resultat. Pulse lämpar sig perfekt för att skapa pulsundersökningar: korta medarbetarundersökningar som hjälper dig hålla koll på arbetsrelaterade ämnen som diskuteras inom din organisation. Lyssna i realtid, skapa rapporter, samla in feedback kontinuerligt, och stöd beslutsfattande – allt med data från Pulse!

1. Lyssna på din organisation, fokusera på det viktigaste

Sympa Pulse gör det det enkelt och kul att starta, dela, följa och kommentera arbetsrelaterade diskussioner och mätningar. Med det kraftfulla rapporteringsverktyget går det lätt och behändigt att sålla ut viktig information från diskussionerna kring aktuella ämnen.

Genom att identifiera åsikter som existerar inom din organisation blir det lättare att motivera dina medarbetare samt öka på graden av kollektivt engagemang. Tack vare färdiga rapporter i realtid ger Pulse dig verktygen för att samla in data och göra välgrundade beslut.

Med dynamiska Sympa Pulse har du alltid fingret på din organisations puls och förutsättningarna för att göra era processer transparentare.

Pulse new topic

Sympa Pulse Scale

2. Ta fram det bästa hos dina team

Engagerade och inspirerade medarbetare är en oersättlig resurs. Sympa Pulse hjälper dina team fokusera på det viktigaste tack vare bättre kommunikation. Håll koll på hur dina medarbetare reagerar på olika diskussionsämnen, allmänna eller specifika, och mät åsikter samt samla in kommentarer på bara några minuter.

Med Pulse blir det lättare att leda din organisation mot gemensamma mål och resultat genom att skapa gemenskap och slopa onödig hierarki. Be om feedback, lyssna med eftertanke och agera för att göra de ändringar som krävs för att ta fram det bästa hos dina team.

3. Ge alla en chans att visa vad de går för

Skapa pulsundersökningar som alla kan svara på med mobilen och följ diskussionerna i realtid. De interna pulsundersökningarna är helt anonyma, eftersom det ibland kan kännas svårt att tala ut om tuffa ämnen. Trots detta är det ofta just det du inte vill höra som måste få komma upp till ytan.

Att snabbt, lätt och dynamiskt kunna engagera dina medarbetare ökar produktivitet, skapar mer effektiva arbetssätt och minskar på onödiga, tidskrävande rutiner.

Sympa pulse app results page

Kom igång på nolltid

Du behöver bara ett Microsoft 365-konto som är kopplat till ditt företag, och du är färdig att använda Pulse!  Du kan bjuda in vem som helst till att använda Pulse, antingen en specificerad grupp eller hela din organisation. De inbjudna användarna behöver bara ladda ner appen och logga in.

Över 200 nöjda organisationer använder redan Pulse. Ladda ner appen på App Store eller Google Play, du med!

Download on the App Store  Get it on Google Play

Jag vill veta mer

Nyfiken på att ta pulsen på din organisation?