Kontinuerlig uppföljning av HR-nyckeltal i kombination med hela företagets KPIer gör det lättare att synliggöra både framgång och utmaningar.

Bekanta dig med vår demo

Sympa HR Dashboard

Få en dynamisk översikt över din organisations viktigaste nycketal med Sympa HR Dashboard och ge ledningen tillgång till HR-data i realtid, på alla enheter.

Lyft fram effekterna av det arbete HR gör med vår dashboard, som stödjer strategiska beslut samt möjliggör bättre prognoser och uppföljning inom hela organisationen.

Några av våra kunder som visar vägen

Bättre ledarskap med rätt data och HR Analytics

Ge dina nyckelpersoner de viktigaste nyckeltalen i lättförståelig visuell form och synliggör hur era beslut påverkar organisationen. Med Sympa HR Dashboard kan du fördjupa dig i historiska HR-data för att enkelt identifiera och analysera HR-trenderna i din organisation.

Du kan dela er organisations dashboard med upp till 10 utvalda chefer och vid behov ge dem administratörsbehörighet. Sympa HR Dashboard integreras med er Sympa HR -miljö, och vi erbjuder både implementation av tjänsten och kontinuerlig kundsupport.

En dashboard som uppfyller er organisations krav

Sympa HR Dashboard går att skräddarsys för att uppfylla de specifika krav er organisation kan tänkas ha. Utvalda HR-nyckeltal kan filtreras enligt olika behov, t.ex. efter geografiskt läge. Användargränssnittet går att anpassa enligt er organisations visuella identitet och du kan ge upp till 10 personer tillgång till er Dashboard.

Du kan välja att visa upp till 10 av 29 olika HR-nyckeltal, till exempel:

  • Antal anställda
  • Personalomsättning
  • Sjukfrånvaro
  • Arbetstimmar

Pris per antalet anställda i Sympa HR

 700 kr/mån.

700 kr/mån.

Implementation 8 000 kr

1 000 kr/mån.

1 000 kr/mån.

Implementation 12 000 kr

1 800 kr/mån.

1 800 kr/mån.

Implementation 16 000 kr

3 000 kr/mån.

3 000 kr/mån.

Implementation 20 000 kr

Ta er HR till nästa nivå!