Ett modernt HR-verktyg

Holiday overview Sympa

HR I VARDAGEN

Få alla ombord

HR, teamledare och medarbetare – alla sparar tid när allt som rör HR finns på en och samma plats. Det är därför ett HR-system måste erbjuda relevanta verktyg för alla i organisationen. Med Sympa kan alla medarbetare enkelt hålla koll på HR-processer och HR-data och visa den information som är relevant för dem själva.

SJÄLVBETJÄNING

Stärk medarbetare och teamledare

Det finns ingen anledning för HR-avdelningen att agera mellanhand i vardagliga uppgifter. Sympa ger medarbetarna omedelbar tillgång till sina egna data och insyn i sin karriärutveckling. Teamledarna får full insyn i sitt teams status – hur nöjda de är, hur stor frånvaron är – och möjlighet att följa upp medarbetarnas kompetens och utveckling.

Employee overview tablet + laptop

Sympa solution charts

STRATEGISK HR

Låt HR synas i styrelserummet

Presentera datadriven HR för cheferna och hjälp dem att fatta bättre strategiska beslut om personalen. Sympas avancerade HR-data- och rapporteringsverktyg gör det enkelt att presentera din syn på saken med övertygande data och visualiseringar av personalinformationen.

Lägg i en ny HR-växel

Priser