Sympa och GDPR

Dataskydd och informationssäkerhet har alltid varit grundpelare i vår HR-lösning. Vi behandlar HR-data, och då är högklassig datasekretess en nödvändighet för både vår verksamhet och våra kunder. Därför har vi sedan start och under åren utvecklat Sympa till att vara helt kompatibel med förordningen och andra krav framöver.

Vi har även tagit fram information och material för att stötta våra kunder att förbättra datasäkerheten. Om det är något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss!

Sympa – helt kompatibel med GDPR

Lär dig mer om vår informationssäkerhet och vårt dataskydd samt hur vi rent praktiskt ser till att vårt HR-system är helt GDPR-säkrat.