Varma

Varma sköter pensionsskyddet för anställda inom privata sektorn och företagare. Vi har omkring 70 000 företagar- och arbertsgivarkunder, och vi ansvar för cirka 870 000 personers arbetspensionsskydd.

Det ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har använt Sympa HR sedan hösten 2008. ”Varma hade ett HR-system från förut, men för några år sedan blev det angeläget med ett modernt och användarvänligt system. Vi behövde ett system som är tillgängligt för alla Varmas anställda”, säger Raija Lehto, som är personalchef på Varma. ”Dessutom ville vi införa våra HR-processer i elektroniskt format och effektivisera dem, så att cheferna får ett fungerande verktyg för hanteringen av personalresurserna”, förklarar Lehto.

HR-utvecklare Pauliina Heiskanen säger att sedan systemet togs i bruk har dess innehåll utökats till den mycket mångsidiga helhet som bolaget använder i dag. Sympa innehåller verktyg för hantering av anställningsinformation, performance management och stöd i kompetensutvecklingen. Man förde genast in blanketterna för medarbetarsamtal och befattningsbeskrivningar i Sympa. Senast lade man till bland annat målsättningsformulären och kompetensprofilerna. Redan i ett års tid har de anställda på Varma använt Sympa för att anmäla sig till olika utbildningar.

Sympa HR

Sympa HR står i de anställdas, chefernas och HR-avdelningens tjänst under hela anställningstiden.

Pauliina Heiskanen, HR-utvecklare
Varma

”Sympa hör till vardagen på Varma, och på många punkter är det numera de anställda själva som ska se till att uppgifterna hålls uppdaterade. Vi upplever Sympa som ett väldigt användarvänligt system där alla aktuella uppgifter om de anställda är samlade på ett och samma ställe. Informationen flyttas också med den anställda, till exempel om avdelningen eller chefen byts. Sympa HR står i de anställdas, chefernas och HR-avdelningens tjänst under hela anställningstiden”, tillägger Pauliina Heiskanen.

Enligt Raija Lehto har man som mål att i framtiden vidareutveckla Sympa till ett centraliserat HR-system varifrån information också kan användas i affärssystemen. ”Systemet har uppfyllt våra förväntningar mycket väl. Med det snabba och kunniga stöd som Sympa tillhandahåller är vi på den säkra sidan också inom HR.”

Vidare läsning

Coachning som ett HR-verktyg

Ladda ner vår guide som visar hur coaching kan användas som ett effektivt verktyg inom modern HR-utveckling.

Läs mer

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver