Momentin Group är ett företag inom import och partihandel av internationella premium-drycker i Sverige, Finland och Baltikum. 2017 hade gruppen 150 anställda och omsatte €48 miljoner. Momentin har använt Sympa HR sedan 2017 i alla verksamhetsländer.

Smidigare processer och effektivare HR-utveckling

Momentin Group, med verksamhet inom restaurang- och bryggeribranschen, fick smidigare HR-processer och en bättre helhetsbild av sin personal tack vare av Sympa HR. De viktigaste kriterierna vid anskaffning av ett nytt HR-system var att personaladministrationens kärnprocesser kan göras smidigare och effektivare. Sympa HR uppfyllde dessa krav.

 

Till vad används Sympa HR?

På Momentin Group används Sympa HR för att administrera basuppgifter, så som persondata och data om lön, semester och frånvaro. Lösningen har även använts flitigt i samband med utvecklingssamtal och rekrytering. Momentin Group har utöver detta samlat in data om personalens utbildningsdagar i Sympa HR, som gjort det lättare att rapportera informationen vidare.

Ett HR-system som går att skräddarsy enligt behov

“Sympa HR erbjuder många olika alternativ för rapportering, och det är ett flexibelt system som vi själv kan skräddarsy enligt våra behov. Som utbildad systemadministratör har jag en stor frihet att själv göra ändringar i systemet, men jag får alltid hjälp av en expert på Sympa om det behövs”, berättar Mari Liikka, HR Lead på Momentin Group.

 

Sympa HR växer i takt med företaget

Sympa HR har mött de behov Momentin Group haft för personaladministration sedan 2013. “Under årens lopp har vi byggt upp nya moduler och funktionaliteter i Sympa HR, som t.ex. integration med lön och och vårt schemaläggningssystem. Dessa projekt har skapat och förstärkt vårt förtroende för Sympa HR som system, samtidigt som lösningen stöttat oss då vi utvecklat vår verksamheten. Vi är nöjda med resultaten”, säger Mari Liikka.

Är du nyfiken på att prova systemet själv?

Att testa är det bästa. Beställ en inloggning till vår demo-miljö så återkommer vi med inloggningsuppgifter så snart vi kan.