Lindex

Svenska Lindex har blivit en väletablerad modekedja i Norden och Nordeuropa. Lindex sysselsätter i dag mer än 5 000 personer i 18 länder, vilket medför en hel del utmaningar för bolagets HR-team.

”All data om våra anställda fanns tidigare i olika system i olika länder”, säger Björn Lorentzon, HR Advisor hos Lindex. ”Vi visste att det skulle bli en knepig uppgift att samla ihop all denna data, varför vi ville hitta ett system som underlättar rapporteringen samt är både praktiskt och hålls up-to-date.” Ett annat viktigt krav var att systemet skulle fungera på flera språk och klara av att såväl skapa som hantera bolagens avtal i de olika verksamhetsländerna.

Flexibiliteten och användarvänligheten gjorde Sympa HR till ett självklart val för Lindex. ”Då vi jämförde olika leverantörers lösningar, var det viktigt att man både snabbt och enkelt kunde göra smärre ändringar och justeringar i systemet, vilket man kunde med Sympa HR”, säger Lorentzon. ”Upptäcker man ett tryckfel eller ifall man t.ex. vill lägga till ett fält, så kan man göra det själv, vilket är väldigt praktiskt från vår synvinkel.”

Sympa HR

"Det är mycket praktiskt att ha ett system som är så enkelt att konfigurera, att man själv kan gå in och bygga upp prestationsmodellen precis såsom man vill ha den."
-

Björn Lorentzon
HR Advisor, Lindex

Under själva implementeringsprocessen upptäckte även Lindex andra förbättringar de kunde göra. Som Lorentzon säger det: ”En stor fördel med en gemensam ny HR-databas, är att då man samlar data från andra system, så stöter man på saker som man kan utveckla och förbättra.”

”Vi har till exempel märkt aspekter med tidsrapporteringen, som vi kunde dra större nytta av. En annan viktig sak var att vi inte behöver skriva ut lika mycket fysiska dokument. I stället för en utskrift, sparar vi helt enkelt alla dokument i Sympas molntjänst.”

Till en början har Lindex fokuserat på att använda Sympa HR för funktioner inom contractoch performance management. Nästa steg är att utvidga användningen internationellt och tillämpa systemet i Finland. ”Det är mycket praktiskt att ha ett system som är så enkelt att konfigurera, att man själv kan gå in och bygga upp prestationsmodellen precis såsom man vill ha den”, förklarar Lorentzon.

På Lindex har man märkt att Sympa HR också är en mycket användbar lösning för utvecklingen av själva HR-processerna. ”Ifall vi kommer upp med ett nytt sätt att t.ex. göra en intervju el. dyl. så behöver vi inte längre skicka en begäran att någon skall implementera förändringen. Vi gör det helt enkelt själva, på bara några minuter”, säger Lorentzon. Detta i samband med Sympas prissättningsmodell är några av fördelarna med systemet. ”Sympa erbjuder en molnbaserad SaaS-tjänst där man enbart betalar för det man använder.”

Lorentzon lyfter även fram det smidiga samarbetet. “Vi gillade sättet som kontraktet och avtalet förhandlades på, det kändes ärligt och vi hade en bra dialog. Jag upplever Sympa som en väldigt lyhörd samarbetspartner och vi får stort gehör på det vi ber och frågar om. Det var en stor anledning till att vi valde Sympa”, sammanfattar Lorentzon.

Vidare läsning

Första året med Sympa

Vill du veta vilka förändringar som ett hr-system kan ge redan efter första året?

Läs mer

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver