BW-Restaurants

BW-Restaurants är en privat restaurangkedja ägd av Tomi Björck (www.tomibjorck.fi) och Matti Wikberg. I Helsingfors äger företaget bl.a. restaurangerna Farang, Gaijin, Boulevard Social och Bronda. Restaurangerna har totalt ca 200 medarbetare. Utöver detta öppnade restaurangen Farang, som ägs av BW:s dotterbolag TMK-Restaurants Ab, i Stockholm i början av 2013.

Företaget BW-Restaurants har vuxit snabbt och behövde ett heltäckande HR-system som stöd för verksamheten.”Vi hade nått en punkt där vi helt enkelt måste få in alla uppgifter i ett enda system som täcker hela anställningen från rekrytering till anställningens upphörande”, berättar personalchef Tiina Riippi på BW-Restaurants.

BW-Restaurants viktigaste kriterier vid systemanskaffningen var att systemet skulle vara lätt att använda och anpassningsbart enligt organisationens behov. Önskade och viktiga egenskaper var att systemet kunde integreras med andra system och skickade automatiska påminnelser. ”Vi valde Sympa HR, eftersom systemet uppfyllde alla våra kriterier. Sympa har dessutom ett gott rykte i Finland”, berättar Tiina.

 

Sympa HR

Vi pratade om saker på det handgripliga planet, utan invecklad datajargong. Dessutom var närvaron av ett slag som man sällan ser hos leverantörer av det här slaget.

Tiina Riippi, personalchef
BW-Restaurants

Det nya HR-systemet förväntas göra arbetet enklare och lättare på alla organisationsnivåer. ”Viktiga mål är att vi sparar tid, får en fungerande rekrytering samt kan spara uppgifterna elektroniskt på ett enda ställe och sammanställa rapporter”, preciserar Tiina.

Implementeringsprojektet löpte smidigt i gott samarbete mellan Sympa och BW-Restaurants. ”Vi pratade om saker på det handgripliga planet, utan invecklad datajargong. Dessutom var närvaron av ett slag som man sällan ser hos leverantörer av det här slaget”, tillägger Tiina.

Vidare läsning

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver