Det är människorna som är nyckeln till framgång för de företag där de arbetar: målen för omsättning, lönsamhet och tillväxt kan uppnås endast om kunniga människor är motiverade att uppnå dem. Människor är inte bara viktiga, de är oumbärliga.

Det finns massor med affärskritisk information som hänför sig till ett företags personal. Personalstyrkan och personalens prestationsförmåga, kunskaper, karriärutveckling, färdigheter och belåtenhet samt personalomsättning, framgångsrik rekrytering och icke minst betydelsen av att motivera både individer och team – dessa är kritiska faktorer som kan ha en direkt inverkan på företagets hela verksamhet.

Förr brukade företag följa med nyckeltal som försäljnings- och produktionssiffror, men ett modernt företag håller också ett öga på HR-indikatorerna. HR-data har blivit ett allt viktigare underlag för strategiska beslut.

När företaget har valt de viktigaste mätarna för sina HR-insatser och satt upp målen för dem, är det viktigt att nyckelpersonerna har bra insyn i dessa mätare. Endast när utmaningar och möjligheter identifieras i ett tidigt skede kan företaget reagera snabbt och fatta bra beslut. Otympliga och långsamma månadsrapporter har i moderna HR-system ersatts av smidiga rapportverktyg och dashboard. De komprimerar enorma datamängder till överskådliga indikatorer som visas i realtid (tillsammans med de övriga nyckelindikatorerna) för ledningsgruppen via olika kanaler, inklusive mobila plattformar.

HR-indikatorerna på dashboarden hjälper HR-direktörerna, -cheferna och -teamen att i realtid följa med förändringarna i organisationens prestanda och välbefinnande. Genom automatisk rapportering kan de också ge bättre support till affärsverksamheten och ledningen. Indikatorerna och den information som de ger bör hjälpa de anställda att arbeta för företagets affärsmål. Det viktigaste är att fokusera på att främja affärskritiska verksamheter och uppmärksamma de rätta personerna på avvikelser. Det är lättare att identifiera styrkor och svagheter med lättillgängliga HR-data som kan granskas och jämföras. Jämförelser kan göras till exempel mellan enheter eller mellan kundnöjdhet och personalbelåtenhet.

Bra affärsledning och gott ledarskap har av hävd utgått från uppföljning av alla nyckeltal för affärsverksamheten, såsom försäljning, marknadsföring, produktion och ekonomi. De moderna HR-nyckeltalen är inte alls mindre viktiga än de mer etablerade businessindikatorerna. Framgångsrik personalledning hjälper företag att nå framgång, och det är avgörande eftersom det är bara genom människornas framgång som organisationer kan vinna framgång på alla områden.