5 enkla sätt att motivera dina medarbetare

Skriven av Tiina Huttu
08.12.2016
Agil HR, Business & ledarskap,

Dela

Motivation är viktigare för framgång än både intelligens, förmåga eller lönenivå enligt flera studier. En motiverad medarbetare får saker gjorda – och mår dessutom bra. Att motivera sina medarbetare är därför den absolut viktigaste uppgiften för en ledare.

Anställda behöver känna att de har kontroll och inflytande – och att de får ta ansvar för sina arbetsuppgifter. Att behålla sin motivation är enklare när man har känslan av att själv sitta vid ratten, snarare än att bara åka med som passagerare. Dessutom är det omöjligt att samlas kring ett gemensamt mål utan att dela vissa värderingar och känslan att man deltar på sina egna villkor.

Så hur motiverar man andra? Gnistan till motivation på arbetsplatsen måste skapas inifrån och en ansvarsfull ledare ser till få fart på elden. Så här går det till i fem enkla steg:

1) Berätta en historia

Stora ledare har alltid varit kloka historieberättare som inspirerat människor till handling genom att ge dem skäl att agera. Vår hjärna tar till sig poängen från historier oändligt mycket än från faktauppgifter eller siffror.

Vissa forskare hävdar att bra arbetskultur påminner om en kult: att dela en tro eller samlas kring en provokativ idé förenar människor på en känslomässig nivå. En kultliknande kultur skapas genom att berätta historier. Historier öppnar känslomässiga dörrar och känslor är nyckeln till förändrat beteende.

2) Kom ihåg människan

Det är enkelt att samlas kring en historia i ett anrikt företag som drivs av en enda familj, där de allra flesta har känt varandra i många år. Men även multinationella företag behöver ett ansikte för att anställda ska känna empati och satsa på sin roll i företaget. Människan tar mycket lättare till sig en historia när den kommer från en verklig person snarare än från en PowerPoint-presentation.

3) Hylla framgång

Att få en belöning för ett väl utfört arbete stärker motivationen. Men att få ett pris utifrån inspirerar till att kämpa för själva utmärkelsen snarare än att förbättra själva arbetet. Det mest effektiva sättet att engagera sin personal är att vara uppmärksam på deras framsteg och ge dem förutsättningar att nå de mål som satts upp tillsammans.

Inget bygger engagemang så effektivt som när man ser resultat av sitt eget arbete. Företagsledning och gruppledare ska underlätta för alla medarbetare att se resultaten av utfört arbete och se till att även små framsteg får den uppmärksamhet de förtjänar. Att redan uppnådda framsteg blir bekräftade bidrar till beslutsamhet. Därför är det bättre att regelbundet hylla små framgångar istället för att lyfta fram de stora någon gång ibland.

4) Satsa på ständig utveckling

När anställda är tillfredsställda ser de mål som utmaningar och är förvissade om att de kan hitta sätt att klara av dem. Är jobbet för lätt blir folk uttråkade. Att känna sig hjälplös kan å andra sidan göra att man upplever sig motarbetad och rent av lamslagen. Sann arbetsglädje uppstår när man möts av precis lagom stora utmaningar. 

När anställda har en positiv attityd till utveckling är det en stor hjälp för att klara utmaningar. Anställda som tror att de kan utveckla saker och ting kämpar på och ger inte upp. Därför ska hela företaget arbeta för en positiv attityd till utveckling och inte bedöma anställda baserat på deras nuvarande kompetensnivåer och förmågor.

5) Skyll aldrig på den andra parten

Ansvaret för att motivera personalen ligger till syvende och sist på den enskilde individen. Vare sig den anställde eller arbetsgivaren kan hållas ansvarig för motivation som gått förlorad. Om den anställdes personlighet eller värderingar går helt på tvärs med de värderingar som gäller på arbetsplatsen – eller om den anställde ser sitt arbete som meningslöst – kommer en smart anställd att söka sig vidare. Världen är ju som bekant full av spännande sysselsättningar.

Författare

Tiina Huttu
Neurobiolog & vetenskapsjournalist

Tiina Huttu är neurobiolog och vetenskapsjournalist, med hjärnan som specialitet. Hon har arbetat på Finnish Science journal och Finnish Medical Journal, och har forskat på Helsingfors universitet. Tiina drivs av de komplexa frågorna om hur vi växer, vilka vi därmed är, vilka vi kan bli och hur vi vet vad vi vill.

Tiina Huttu
Dela

Vidare läsning

Vilken sorts arbetsmiljö tar fram det bästa hos en introvert förklädd som extrovert?

Introverta kan lyckas som både anställda och ledare. Läs våra tips för att ta reda på mer om hur du kan stödja introverta på din arbetsplats.

Läs mer

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver