Vi har også sendt malen til din e-post

 Bedrifter lykkes eller mislykkes på grunn av mennesker – bedriftens viktigste ressurs.
Gjennom utviklingssamtaler kan du finne ut om dine ansatte trives i deres arbeid og hvordan de jobber på best mulig måte. Ta i bruk vår mal når det er dags for din neste utviklingssamtale.

Red and white mugs icon

Har du lest vår håndbok for vellykkede utviklingssamtaler?

Vi har skrevet en håndbok som gir deg praktiske tips om hvordan du kan forbedre utviklingssamtalene i din organisasjon, motivere dine ansatte og skape trivsel på jobben.

Lurer du på hvordan Sympa HR fungerer?

Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med å revolusjonere HR-arbeidet ditt.

Se priser