Vi har også sendt håndboken til din e-post

 Bedrifter lykkes eller mislykkes på grunn av mennesker – bedriftens viktigste ressurs.
Gjennom utviklingssamtaler kan du finne ut om dine ansatte trives i deres arbeid og hvordan de jobber på best mulig måte. Ta i bruk vår håndbok når det er dags for din neste utviklingssamtale.

Trenger du en mal for dine utviklingssamtaler?

Vi har også laget en gratis mal for utviklingssamtaler for å hjelpe deg med å utvikle prosessene i din organisasjon. Malen gir deg konkrete tips til hvordan du kan samle inn nyttige data fra dine utviklingssamtaler.

Lurer du på hvordan Sympa HR fungerer?

Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg med å revolusjonere HR-arbeidet ditt.

Se priser