Lag en vellykket prosess for dine utviklingssamtaler

Bedrifter lykkes eller mislykkes på grunn av mennesker – bedriftens viktigste ressurs. Gjennom utviklingssamtaler kan du finne ut om dine ansatte trives i deres arbeid og hvordan de jobber på best mulig måte.

Denne malen hjelper deg å holde bedre utviklingssamtaler, samt å utvikle prosessene i din organisasjon. Du kan bruke malen som den er, eller skreddersy den etter behovene til din organisasjon eller ditt team.

Hver eneste utviklingssamtale er unik, men vi håper at du får nytte av malen!

Last ned malenHar du lest vår håndbok for utviklingssamtaler?

Vi har skrevet en håndbok som gir deg praktiske tips om hvordan du kan forbedre utviklingssamtalene i din organisasjon, motivere dine ansatte og skape trivsel på jobben.