Benytt deg av Sympas HRs mobile løsninger

I dag forventer folk å ha tilgang til effektive digitale verktøy overalt – ikke bare når de er på kontoret. Derfor har Sympa lagt ned mye forsknings- og utviklingsarbeid i å utvikle mobile løsninger som er tidsbesparende og glir sømløst inn i medarbeideres og lederes arbeidsdag.

HR dashboards on different devices pink background

Sympa HR Dashboard

Strategiske beslutninger bør alltid tas på grunnlag av gode sanntidsdata. Derfor har vi laget Sympa HR Dashboard, som gir de HR-ansvarlige oversikt over viktige personaldata for bedriften. Sympa HR Dashboard er basert på Dear Lucy.

Les mer >>

Sympa Pulse

Et verktøy for å samle inn ærlig, anonym tilbakemelding og ta ut rapporter om svarene

Sympa Pulse er et kraftig og dynamisk verktøy som hjelper deg å måle pulsen til din organisasjon. Sympa Pulse er et brukervennlig analyse- og undersøkelsesverktøy for ansattundersøkelser, som engasjerer dine ansatte og tar fram viktige problemer.

Tjenesten er lett å implementere og gir raske resultater med hjelp av korte, mobile pulsundersøkelser.

Les mer >>

Sympa pulse on mobile

"Med Sympa HR fant vi et system som ga mye verdi for pengene og som gjorde det mulig å oppgradere alle funksjonene vi trengte."

Ralph Morren
HR-direktør, CTS GROUP

Capterra-rating