Gi organisasjonen tilgang til moderne HR-verktøy

Sympa HR solution on desktop and mobile

HR I HVERDAGEN

Få alle ombord

HR, teamledere og ansatte sparer tid når alt som er relatert til HR samles på ett sted. Derfor må HR-systemet gi relevante verktøy for hele organisasjonen. Med Sympa HR får hele organisasjonen full oversikt over alle HR-prosesser og HR-data, og kan se informasjon som er relevant for den enkelte.

SELVBETJENING

Myndiggjør ansatte og teamledere

Det er ingen grunn til at HR skal være et mellomledd for daglig informasjon. Sympa HR gir ansatte direkte tilgang til egne data, så de kan følge egen utvikling. Teamledere får full oversikt over teamets status, tilfredshet og fravær, samt mulighet til å følge teammedlemmenes kompetanse og utvikling.

Sympa HR with Scrive and Docusingn

Analytics and reporting

STRATEGISK HR

Gi ledelsen bedre innsikt i HR

Gi dine overordnede en innføring i datastyrt personalledelse og hjelp dem å ta bedre strategiske beslutninger om de ansatte. Med Sympa HRs effektive HR-data og rapporteringsverktøy blir det enkelt å legge frem saker med overbevisende informasjon og visualiseringer av ansattdata.

Få mer ut av dine HR-analyser

Se priser
"Sympas HR-løsning oppfylte våre krav til funksjonalitet, språk og kostnad, og var skreddersydd for behovene til et moderne nordisk selskap."

Anne-Christine Silander
Senior HR Manager, Alandia

Capterra-rating