Skaff deg oversikt over medarbeidernes sterke sider, og bidra til ytterligere kompetanseutvikling

Hjelp medarbeiderne å vise seg fra sin beste side

Bedrifter som gjør det bra, har motiverte og dyktige medarbeidere. I Sympa HR finner du alle de verktøyene og prosessene du trenger for å rekruttere dyktige medarbeidere, drive personalutvikling og til enhver tid holde oversikt over ferdigheter og motivasjonsnivå, både i den enkelte avdelingen og i bedriften som helhet. Sympa HR har en strukturert oppbygning der du kan angi målsettinger for kompetanseutvikling hos enkeltpersoner eller avdelinger og sikre at disse blir nådd gjennom grundig oppfølging. Hele organisasjonen vil kunne tjene på å få bedre innsyn i og oversikt over disse forholdene. Kompetanseutvikling satt i system gir gode resultater.

Individuelle kompetanseutviklings- og prestasjonsevalueringer

Sympa HR har malforslag som kan tilpasses etter behov, og som gjør det enklere å holde standardiserte og konsekvente medarbeider- eller motivasjonssamtaler. Her finner du de verktøyene du trenger for å sammenligne en medarbeiders ferdigheter og prestasjoner med det som står i den enkeltes stillingsbeskrivelse.

Alle viktige data vises i samme skjermbilde, noe som også gjør det enkelt å holde øye med og følge opp målsettinger for kompetanseutvikling. Dataene kan også brukes for å beregne bonuser – og kan integreres direkte i bedriftens lønnskjøringsprogram.

sympa_ipad_career_development
hr_analytics_ipad_with_report

Kompetanseanalyse i hele bedriften

Sympa HR gjør det enkelt å holde oversikt over de ansattes ferdigheter, sterke sider og kompetanseutvikling. Dermed blir det også enklere å velge rett person til rett oppgave og sikre at den enkeltes prestasjoner og målsettinger er i tråd med organisasjonens overordnede visjon og mål.

Systemet kan også brukes til å avdekke hull i de ansattes eller avdelingenes kunnskaper, noe som kan være nyttig når det skal tas beslutninger om bemanning og opplæring. Og når medarbeiderne deltar på opplæring eller mottar kursbevis eller sertifiseringer, kan dokumentasjonen lagres sammen med personopplysningene deres for fremtidig planlegging og analyse. Spesielle ferdigheter og evner kan selvsagt også beskrives.

Sympa HR har også funksjoner for personalundersøkelser og kartlegginger, for eksempel om medarbeidernes trivsel og arbeidsmiljø.

Rekruttere rett person til rett jobb

Sympa HR sparer bedriften for tid og penger og gir en mer effektiv bemanningsprosess siden mange av de tidkrevende oppgavene knyttet til rekruttering er automatisert. Ferdige maler og skjemaer hjelper deg å finne rett kandidat raskere og effektiviserer rutineoppgavene. Når dere har funnet den perfekte kandidaten, gjør systemet det enkelt for personalavdelingen å sikre at den nyansatte får nødvendige introduksjoner og påkrevd opplæring i en hensiktsmessig rekkefølge, ved å planlegge og spore dette direkte i Sympa HR.

sympa_ipad_recruitment

Hvordan drar GAME nytte av Sympa?

"Vi kan nå søke i en database over samtlige ansattes kompetanse, slik at vi alltid velger de rette personene til nye prosjekter."

Simon Prahm, administrerende direktør, GAME

Lurer du på hvordan Sympa HR fungerer i praksis?

Vi viser deg mer enn gjerne.
Bare be om en gratis demo i dag!

Be om en demo

Hva kan Sympa HR tilføre bedriften din?

Personaladministrasjon (HCM)

Personaladministrasjon (HCM)

Håndter alle data om den ansatte i ett system gjennom hele arbeidsforholdet.

Les mer
HR-analyse

HR-analyse

Hent ut oppdatert tallmateriale og ferske rapporter når som helst, og baser strategiske beslutninger på treffsikre prognoser.

Les mer
Enkle integrasjoner

Enkle integrasjoner

Over 200 integrasjoner i de mest brukte programmene for lønnskjøring og andre oppgaver knyttet til personaladministrasjon. Nye integrasjoner tilpasset bedriftens behov kan raskt legges til.

Les mer
Mobil HR

Mobil HR

Med våre enestående mobile løsninger kan du enkelt ta deg av rutineoppgaver når du er på farten, og vise oppdaterte personaldata fra en hvilken som helst enhet.

Les mer
Rådgivning for HR-løsninger

Rådgivning for HR-løsninger

Når du velger Sympa HR, tar vi oss av implementeringen av systemet og tilpasser programvaren til bedriften din i henhold til vår mønsterpraksis.

Les mer
iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver