Hoe HR-metrics leiden tot zakelijk succes?

HR-teams werken niet alleen met het aannemen en behouden van toptalent, zij leveren ook een cruciale bijdrage aan zakelijk succes. Aangezien het werven van kwaliteitstalent voor de meeste HR-teams topprioriteit heeft, is het zinvol om optimaal gebruik te maken van gegevens, analyses en Metrics om het meeste uit de human resources van een bedrijf te halen. Human resources kunnen schaars zijn, vooral tijdens de werving en selectie voor functies waar zeer gespecialiseerde vaardigheden vereist zijn. Deze schaarste is een feit dat 77% van alle CEO’s herkennen.

Een van de grootste bedreigingen voor hun bedrijf is volgens hen de beperkte toegang tot belangrijke vaardigheden, innovatie en creativiteit die ze binnen willen halen met hooggekwalificeerde werknemers.

Ondertussen ziet 47% van de HR-teams het behoud en het verloop van werknemers als hun grootste uitdaging. Als zodanig is diepgaand inzicht in wat potentiële werknemers aantrekt (en wat hen tevreden houdt) cruciaal voor het behalen van bedrijfsdoelen en het verhogen van de ROI.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten HR-teams kunnen beschikken over de gegevens die aangeven wat nu precies bijdraagt aan de tevredenheid van medewerkers. Bijvoorbeeld:

Deze gegevens kunnen helpen bij het heroriënteren van de strategieën voor werving en werknemersbetrokkenheid. Het is ook belangrijk om organisatiespecifieke gegevens te begrijpen die HR-managers en belangrijke leidinggevenden kunnen helpen bij het aanpakken van unieke problemen en het benutten van de sterke punten binnen hun talentenpool.

En daar komen HR-Metrics handig van pas. Wanneer HR-teams de HR-Metrics, KPI’s en prestaties van werknemers goed doorgronden, kunnen zij deze gegevens meewegen voor een solide verandering door middel van bruikbare inzichten.

Wat zijn HR-metrics en waarom zijn ze belangrijk?

Human Resource-Metrics, of HR-Metrics, zijn gegevens waarmee organisaties hun human resource-kapitaal kunnen volgen en de effectiviteit van HR-initiatieven kunnen meten.

Enkele voorbeelden van kritieke metrics die direct kunnen bijdragen aan zakelijk succes zijn:

  • Kosten per nieuwe werknemer
  • Wervingstijd
  • Verzuimpercentage
  • Retentiepercentage
  • Prestaties van medewerkers
  • Personeelsverloop
  • Trainingseffectiviteit
  • Werknemersmotivatie
  • Werknemersbetrokkenheid

Traditioneel gezien meten bedrijven KPI’s zoals verkoop- en productiecijfers, maar moderne ondernemingen houden ook de belangrijkste indicatoren voor human resource management nauwlettend in de gaten. Bovendien vormen personeelsgerelateerde gegevens een steeds waardevollere bron voor strategische besluitvorming. Leidinggevenden hebben ook steeds meer belangstelling voor de rapporten van hun HR-teams om inzichten uit deze rapporten op te nemen in hun algemene bedrijfsstrategie.

Bij de belangrijkste voordelen en positieve punten van het bijhouden van HR-Metrics horen:

Het verbeteren van de strategie van een organisatie

Duidelijke, solide gegevens over het personeel van een organisatie helpen leidinggevenden om weloverwogen, strategische beslissingen te nemen voor de toekomst van het bedrijf.

Het meten van werknemerservaringen

We hebben hierboven kort aangegeven hoe het behoud en verloop van werknemers de grootste uitdaging van HR is. In dit kader vertrouwen steeds meer HR-teams op HR-Metrics om prioriteit te geven aan het meten en volgen van de werknemerservaring.

Zo zorgen ze ervoor dat hun inspanningen voor medewerkersbetrokkenheid en wervingsstrategieën zich vertalen in medewerkerstevredenheid en hogere retentiepercentages.

Het verlagen van kosten en verhogen van winst

Een goed begrip van HR-Metrics kan leidinggevenden duidelijk laten zien op welke gebieden de kosten kunnen worden verlaagd en de winst kan worden verhoogd.

Uit gegevens blijkt bijvoorbeeld dat een bedrijf jaarlijks maar liefst $ 22.000 per thuiswerker kan besparen. Wanneer een bedrijf ontdekt dat een groot percentage van de werknemers productiever is wanneer ze op afstand werken, kunnen ze de kosten voor het huren van de kantoorruimte, elektriciteit en overige kosten met betrekking tot aanwezigheid op kantoor verlagen, afhankelijk van wat hun gegevens in hun specifieke geval laten zien.

 

Hoe helpen HR-metrics succesvolle bedrijven?

Goed bedrijfsmanagement en leiderschap waren traditioneel afhankelijk van het kunnen bijhouden van een volledig scala aan KPI’s, zoals verkoop, marketing, productie en financiën. Steeds meer bedrijven beginnen echter in te zien dat moderne meetinstrumenten voor personeelsbeheer net zo belangrijk zijn als hun gevestigde tegenhangers.

Met deze HR-indicatoren kunnen HR-directeuren, managers en teams veranderingen in de prestaties en het welzijn van de organisatie in realtime volgen. De rapportage kan worden geautomatiseerd om de bedrijfsvoering en het management beter te ondersteunen. De metrics ondersteunen de werkzaamheden van de medewerkers richting de bedrijfsdoelen van de organisatie en stellen leidinggevenden in staat om gegevensgestuurde beslissingen te nemen.

De focus moet liggen op het verbeteren van bedrijfskritische activiteiten, terwijl senior leden van het managementteam worden gewaarschuwd wanneer er indicatoren zijn die achterblijven. Het identificeren van sterke en zwakke punten is gemakkelijker als belangrijke HR-gegevens direct beschikbaar zijn om te bekijken en te vergelijken.

Deze vergelijkingen kunnen bijvoorbeeld tussen business units zijn of tussen klanttevredenheid en werknemerstevredenheid.

 

 

 Want to read more?

Continue reading more about metrics in our
article What HR metrics to follow for business success?

Read more about metrics