Het tijdschema van het project moet gebaseerd zijn op de hulpmiddelen waarover de klant beschikt, de manier waarop er binnen de organisatie wordt gewerkt en Sympa´s implementatiemodel. De schema’s van derde partijen hebben ook invloed op het uiteindelijke schema van het project.

Fasen van de implementatie

Implementation stages cycle

Workshop model

Voorbereiding op de workshop

 • De klant zal de eerder overeengekomen onderwerpen in de best practice oplossing testen en zal beoordelen in hoeverre deze compatibel zijn met de eigen processen
 • De klant zal Sympa op de hoogte stellen van de gewenste aanpassingen
 • Sympa zal op basis van deze verzoeken indien mogelijk de gewenste aanpassingen in het systeem doorvoeren

Three coworkers looking at the laptop screen and smiling

Two coworkers talking at the office table

Workshop

 • Het eens worden over de onderwerpen uit voorgaande workshops
 • Het definiëren en opstellen van de inhoud voor de overeengekomen onderwerpen
 • Het presenteren van de onderwerpen van de volgende workshop

Na de workshop

 • Sympa rondt de definitieve opzet van het systeem af (mits er tijdens de workshop geen tijd was om deze af te handelen)
 • De takenlijst in Freedcamp updaten
 • De klant zal de geïmplementeerde oplossing testen, er feedback op geven en hier uiteindelijk akkoord mee gaan

Sympa HR on laptop screen

Waar moet u in het project op letten?

Man holding an ipad with Sympa HR page talks to a colleague

 • De projectgroep die deelneemt aan de workshop mag niet te groot zijn, maar de verschillende experts met de juiste beslissingsbevoegdheid moeten wel aanwezig zijn. Op deze manier zijn we er zeker van dat de definiering volgens schema verloopt en besluiten makkelijk genomen kunnen worden.
 • De agenda´s van derde partijen hebben ook invloed op het uiteindelijke tijdschema van het project.
 • Voor grotere projecten kan er gekozen worden voor een gefaseerde implementatie en uitrol, in dat geval kan er bijvoorbeeld gekozen worden om dit te doen per onderwerp of per land. Dit zorgt ervoor dat de belangrijkste componenten van het systeem al eerder beschikbaar zijn wat verandermanagement gemakkelijker maakt.

Sympa HR charts open on desktop

Red happy laptop iconA5.1  Wanneer zou u het systeem live willen laten gaan?  

A5.2 In hoeverre past de agenda van de projectgroep bij de planning? Zorg ervoor dat u Sympa op de hoogte stelt van alle mogelijke zaken die de planning kunnen beïnvloeden, zoals vakanties of organisatorische veranderingen. 

A5.3  Hoe zijn de tijdsschema´s van de derde partijen gepland? 

A5.4 Maak uzelf bekend met de Sympa HR implementatieomschrijving, die u kunt downloaden door op de onderstaande link te klikken.

Sympa HR implementatieomschrijving (Engels)