Het kiezen van de sleutelfiguren en het zorgen dat de benodigde hulpmiddelen beschikbaar zijn, zijn een aantal van de belangrijkste factoren in de planning van een project. Zorg dat u voldoende betrouwbare experts en partners beschikbaar kunt stellen voor het project.

Houd bij het toekennen van hulpmiddelen voor het project rekening met onder andere:

 • Verschillende vaardigheden die nodig zijn in de verschillende stadia van het project.
 • Voldoende tijd en motivatie van de projectgroepleden, zodat zij het project ook succesvol kunnen afronden.
 • Een kleine groep participanten voor het implementatieproject. Hierdoor zijn de workshops zo effectief mogelijk. Drie tot vijf personen is een ideale groepsgrootte. De participanten kunnen daarnaast afwijken gedurende de verschillende workshops, afhankelijk van het onderwerp.
 • Een minimum van twee personen dat deelneemt aan iedere workshop, zodat kennis van het Sympa systeem verdeeld is over meerdere personen.
 • De beslissingsbevoegdheid van de projectgroep, zeker als het betrekking heeft op mogelijke processen of organisatorische veranderingen.
 • Reserveren van voldoende tijd om de workshops voor te bereiden.
 • Het advies van Sympa om gedurende het implementatieproject als toevoeging aan het projectteam ook een afzonderlijke interne projectgroep aan te stellen. Deze projectgroep kan ingezet worden om bestaande processen en intenties te overbruggen en kan verder informatie over de organisatie verstrekken aan de projectgroep en vice versa.

Rollen gedurende het project en na afloop van het project

Gedurende het project is het belangrijk om verschillende rollen te identificeren. Het stellen van duidelijke verantwoordelijkheden voor de verschillende rollen zal het implementatietraject zowel versimpelen en versnellen. Ook ná implementatie is het aan te bevelen om verschillende rollen met daarbij behorende verantwoordelijkheden toe te wijzen.

Wees op de hoogte van het feit dat meerdere rollen vervuld kunnen worden door één persoon en dat toegewezen verantwoordelijkheden ook na het project vaak blijvend zijn.

Maak uzelf bekend met de belangrijkste rollen gedurende het project 

Maak uzelf bekend met de belangrijkste rollen na afloop van het project

Het is gebruikelijk om een stuurgroep samen te stellen voor het project, die:

 • het projectplan accepteert,
 • verantwoordelijk is voor de voortgang van het project,
 • de resultaten van het project goedkeurt,
 • veranderingen in het project goedkeurt en
 • beslissingen over het project maakt.

De projectmanagers van Sympa en van de klant bereiden onderwerpen voor de stuurgroep voor.

A3.1 Voorzie Sympa van een lijst met leden van de projectgroep en zorg dat u daarin de rollen en contactgegevens meeneemt. 

A3.2 Voorzie Sympa tevens van een lijst met leden van de stuurgroep en hun verantwoordelijkheden. 

A3.3 Beslis welke geschikte mensen de andere rollen gedurende het project zullen vervullen. 

A3.4 Bespreek welke rollen er na het project nodig zijn en zorg dat u daar geschikte mensen voor heeft.

 

Terug naar startpagina