De beste aspecten van Sympa HR komen tevoorschijn wanneer het systeem gebruikt wordt door werknemers, managers en HR. Processen die verschillende gebruikersgroepen dienen kunnen gemakkelijk later worden toegevoegd.

Voordat Sympa HR in gebruik wordt genomen adviseren wij om goed na te gaan wat voor soort gebruikers aan welke processen zullen worden gekoppeld, denk hierbij aan gebruikers als werknemers, managers, HR of IT.

Indien u nog nooit een HR systeem in gebruik heeft gehad zullen we nadenken op welke manier het gebruik van het systeem uw werkwijze kan beïnvloeden. Sympa HR maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gemakkelijk informatie te delen en goedkeuringen te doen in het systeem.

In Sympa HR zijn gebruikersrechten per tabblad gedefinieerd. In de meeste gevallen is er één proces per tabblad.

De weergave zou kunnen bestaan uit lees- of schrijfrechten, of kan volledig worden verborgen.

Maak uzelf bekend met de meest voorkomende processen via onze Best Practices pagina.

Onderhoud van het systeem

Als admin user van Sympa HR bent u in staat om de structuren van uw Sympa HR omgeving te bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe tabellen toevoegen of bestaande velden aanpassen. U kunt voor deze nieuwe velden of tabbladen ook direct de gewenste rechten instellen.

Admin users hebben de rechten om alle informatie in het systeem te bewerken. Normaal gesproken maakt de admin user onderdeel uit van het HR team.

HR gebruikers kunnen echter ook de rechten krijgen voor veel werknemersinformatie zonder een admin user te hoeven zijn.

Sympa organiseert trainingen voor admin users. Lees meer over de Sympa HR Academie trainingen.

 

A2.1 Welke verschillende gebruikers kunt u identificeren? 

A2.2 Bedenk welke gebruikers betrokken zijn bij de verschillende processen. Zorg dat u alle onderwerpen behandelt die uiteengezet zijn in onze overeenkomst. 

A2.3 Heeft u gebruikers voor een admin user voor het systeem en wie zal de getrainde admin user zijn?  

We hebben een Excel bestand gecreëerd dat u kunt gebruiken om de verschillende rollen te beschrijven en vervolgens kunt uploaden in Freedcamp.