Nyt mennään!

Tästä alkaa teidän Sympa -käyttöönottonne. Tervetuloa tekemään meidän kanssamme onnistunutta käyttöönottoprojektia! Ennen määrittelyworkshoppeja on hyvä käyttää riittävästi aikaa projektin kannalta oleellisten asioiden pohtimiseen ja tavoitetilan määrittelyyn. Näin varmistamme käyttöönottoprojektin sujuvan etenemisen sovitussa aikataulussa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Olemme koonneet teille starttipaketin käyttöönottoonne liittyen. Se koostuu ohjeista valmistautua aloituspalaveriin sekä kuudesta tehtävästä tai tehtäväkokonaisuudesta (A1. – A6.), jotka tulisi tehdä ennen aloituspalaveria.

Kaikkiin aihealueisiin sisältyy pohdinta- ja valmistelutehtäviä projektiryhmällenne ja osassa on mukana myös dokumentteja täydennettäväksenne. Voitte käydä aiheita läpi haluamassanne järjestyksessä. Valmisteluun kannattaa ottaa mukaan useampia projektiryhmänne jäseniä.

Lisäksi olemme laatineet toisen kokonaisuuden muita valmistelevia tehtäviä, jotka tulee myös tehdä projektin aikana. Suosittelemme aloittamaan myös nämä ennen aloituspalaveria. Löydätte ne sivun alalaidasta. (Tehtävät B1. – B8)

Tehtävien palautus

Eri aiheisiin liittyvät kommentit sekä dokumentit palautetaan projektinhallintatyökaluun Freedcampiin. Ohjeet löydätte täältä. Freedcampin kautta voitte olla myös yhteydessä projektipäällikköön sekä muihin asiantuntijoihimme, jotka auttavat teitä tarvittaessa starttipaketin kanssa.

 

Red happy laptop iconPohdittavat ja palautettavat tehtävät
tunnistat tästä ikonista.

Käykää läpi myös seuraavat aihealueet – mahdollisuuksien mukaan jo ennen aloituspalaveria