Sympa HR Go!

Nyt mennään!

Tästä alkaa teidän Sympa HR -käyttöönottonne. Tervetuloa tekemään meidän kanssamme onnistunutta käyttöönottoprojektia! Ennen määrittelyworkshoppeja on hyvä käyttää riittävästi aikaa projektin kannalta oleellisten asioiden pohtimiseen ja tavoitetilan määrittelyyn. Näin varmistamme käyttöönottoprojektin sujuvan etenemisen sovitussa aikataulussa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - Totta!

Olemme koonneet teille starttipaketin käyttöönottoonne liittyen. Se koostuu ohjeista valmistautua aloituspalaveriin sekä kuudesta tehtävästä tai tehtäväkokonaisuudesta (A1. – A6.), jotka tulisi tehdä ennen aloituspalaveria.

Kaikkiin aihealueisiin sisältyy pohdinta- ja valmistelutehtäviä projektiryhmällenne ja osassa on mukana myös dokumentteja täydennettäväksenne. Voitte käydä aiheita läpi haluamassanne järjestyksessä. Valmisteluun kannattaa ottaa mukaan useampia projektiryhmänne jäseniä.

 

 

Lisäksi olemme laatineet toisen kokonaisuuden muita valmistelevia tehtäviä, jotka tulee myös tehdä projektin aikana. Suosittelemme aloittamaan myös nämä ennen aloituspalaveria. Löydätte ne sivun alalaidasta. (Tehtävät B1. ->)

Tehtävien palautus

Eri aiheisiin liittyvät kommentit sekä dokumentit palautetaan projektinhallintatyökaluun Freedcampiin. Ohjeet löydätte täältä. Freedcampin kautta voitte olla myös yhteydessä projektipäällikköön sekä muihin asiantuntijoihimme, jotka auttavat teitä tarvittaessa starttipaketin kanssa.

 

Pohdittavat ja palautettavat tehtävät
tunnistat tästä ikonista.

Page,

Aloita tästä: Aloituspalaveri

Projektin aloituspalaverissa tehdään suunnitelma teidän Sympa HR -käyttöönotolle. Näin valmistaudut aloituspalaveriin.

Lue lisää

Page,

Ohjeet Freedcamp -projektinhallintatyökaluun

Onnistunut projekti edellyttää hyvää suunnittelua ja hallittua viestintää. Sympan projektipäällikkö pitää hommat hallussa teidän kanssanne yhteistyössä.

Lue lisää

Page,

A1. HR-analytiikka ja raportointi

Oivaltavan analyysin taustalla on aina relevantti ja selkeä raportti. Sympan järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin kaikesta HR-datasta.

Lue lisää

Page,

A2. Käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet

Sympa HR -järjestelmän parhaat puolet tulevat esille, kun järjestelmää käyttävät sekä työntekijät, esimiehet että HR.

Lue lisää

Page,

A3. Roolit ja resurssit projektissa

Projektin avainhenkilöiden valitseminen sekä resurssien varmistaminen ovat ratkaisevia tekijöitä projektia suunnitellessa. Onhan teidän projektissanne sopiva määrä monipuolisia luotto-osaajia ja yhteistyökumppaneita.

Lue lisää

Page,

A4. Integraatiot

Hyvin suunnitelluilla integraatioilla vältät tietojen kirjaamisen useaan paikkaan ja varmistat virheettömän tiedon kaikissa tarvittavissa prosesseissa ja funktioissa.

Lue lisää

Page,

A5. Käyttöönottomalli ja -suunnitelma

Käyttöönottoprojektin aikataulu kannattaa suhteuttaa käytettävissänne oleviin resursseihin, huomioiden teidän organisaationne tavan toimia sekä Sympan käyttöönottomall

Lue lisää

Page,

A6. Tekniset määritykset

Olemme tehneet Sympa HR -järjestelmän käyttöönoton teille mahdollisimman helpoksi, eikä teknisiä määrityksiä juuri tarvitse tehdä.

Lue lisää

Käykää läpi myös seuraavat aihealueet – mahdollisuuksien mukaan jo ennen aloituspalaveria

Page,

B1. Sympa Best Practices

Olemme miettineet teille parhaat ratkaisuvaihtoehdot satojen tehtyjen Sympa HR -käyttöönottoprojektien kokemuksella.

Lue lisää

Page,

B2. Sympa HR:n ulkoasu

Ulkoasuvalinnoilla teette Sympa HR -järjestelmästänne organisaationne ilmeen mukaisen. Meidän mielestä tietojärjestelmänkään ei kuulu näyttää ankealta! 

Lue lisää

Page,

B3. Projektin riskien arviointi

Projektien onnistumiseen vaikuttavat monet, myös ulkopuoliset, tekijät. Riskiarviossa pyritään tunnistamaan projektin onnistumisen näkökulmasta suurimmat riskit ja suunnittelemaan toimenpiteet riskien toteutumisen estämiseksi.

Lue lisää

Page,

B4. Viestintäsuunnitelma

Järjestelmän nopean ja tehokkaan käyttöönoton varmistamisessa korostuu onnistuneen viestinnän merkitys. 

Lue lisää

Page,

B5. Hyväksynnät ja sijaistus

Hyödyntäkää esimies- ja HR-hyväksyntiä erilaisissa prosesseissa. Ottakaa käyttöönne myös hyväksyntien sijaistustoiminto, jotta asiat etenevät myös pitkien poissaolojen ja lomien aikana.

Lue lisää

Page,

B6. Järjestelmän valikot

Sympa HR -ratkaisu muokataan vastaamaan teidän organisaatiorakennetta ja esimerkiksi työsuhdetietojen termistöä. Tutulta tuntuvia valikoita on helpompi ja miellyttävämpi käyttää.

Lue lisää

Page,

B7. Muistutukset

Sympa HR:n reaaliaikaisen raportoinnin avulla pysyt hyvin ajantasalla esimerkiksi työsuhdetietojen muutoksista. Joskus on kuitenkin käytännöllistä saada muistutus myös sähköpostitse.

Lue lisää

Page,

B8. Tietojen vienti järjestelmään ja käyttäjätunnusten toimitus

Henkilöstötiedonkin hallinnassa kriittistä on tiedon oikeellisuus, mikä mahdollistaa toimivat prosessit ja luo luottamusta työnantajaan.

Lue lisää
iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver