Uusi tietojärjestelmä on organisaatiolle aina muutos, joten järjestelmän nopean ja tehokkaan käyttöönoton varmistamisessa korostuu onnistuneen viestinnän merkitys. 

Olemme koonneet sisäisen viestinnän tueksi muutaman kohdan, joiden avulla järjestelmän käyttöönotto sujuu mahdollisimman hyvin. Toivottavasti oppaasta on teille hyötyä ja saatte Sympa HR:n sujuvasti kokonaisvaltaiseen käyttöön organisaatiossanne!

Suosittelemme, että laaditte riittävän kattavan viestintäsuunnitelman osaksi Sympa HR -käyttöönottoprojektia. Alla olevaan ohjeeseen on koottu vinkkejä viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

B4.1 Ladatkaa ja tutustukaa viestintäoppaaseen.

B4.2 Laatikaa teidän viestintäsuunnitelma.

Viestintäsuunnitelma tukee organisaationne sisäistä viestintää, eikä sitä tarvitse palauttaa Sympalle.