Projektin avainhenkilöiden valitseminen sekä resurssien varmistaminen ovat ratkaisevia tekijöitä projektia suunnitellessa. Varmista, että teidän projektissanne sopiva määrä monipuolisia luotto-osaajia ja yhteistyökumppaneita.

Projektin resursseja varatessa on hyvä huomioida seuraavia asioita

 • Projektin eri vaiheissa tarvitaan eri osaamisia
 • Varmistattehan myös, että kaikilla on riittävästi aikaa sekä motivaatiota projektin toteuttamiseen
 • Käyttöönottoprojektin workshoppeihin osallistuva projektiryhmä on hyvä pitää suppeana, jotta työskentely workshopeissa on tehokasta. Esimerkiksi noin 3-5 henkilöä. Henkilöt voivat vaihdella workshopin aiheen mukaan
 • Vähintään kahden henkilön tulisi osallistua kaikkiin workshoppeihin, jolloin Sympa HR -ratkaisunne tuntemus löytyy useammalta henkilöltä
 • Projektiryhmästä tulee löytyä päätäntävaltaa mahdollisiin prosessi- ja toimintatapamuutoksiin
 • Workshopeihin valmistautumiseen tulee varata riittävästi aikaa
 • Käyttöönottoprojektin projektiryhmän lisäksi asiakkaalla on hyvä olla erillinen sisäinen projektiryhmä, jossa voidaan puida nykyisiä prosesseja sekä tahtotilaa sekä saattaa tietoa organisaatiosta projektiryhmän tietoon ja toisinpäin

Roolit projektin aikana ja projektin jälkeen

Projektin aikana ja sen jälkeen voidaan tunnistaa useampia erilaisia rooleja. Näiden tehtävien vastuuttaminen sujuvoittaa sekä itse käyttöönottoprojektia että Sympa HR:n jalkautusta organisaatiossanne projektin jälkeen.

Huomioithan, että yksi henkilö voi olla useammassa roolissa ja on luontevaa, että projektiryhmän jäsenet jatkavat erilaisissa vastuurooleissa myös projektin jälkeen.

Tutustu projektin aikana tärkeisiin rooleihin täällä.

Tutustu projektin jälkeen tarpeellisiin rooleihin täällä.

Three people working opposite each other at the office

Four people working in a meeting room

Projektiin valitaan useimmiten myös ohjausryhmä, joka:

 • hyväksyy projektisuunnitelman,
 • vastaa projektin etenemisestä,
 • hyväksyy projektin tulokset,
 • hyväksyy muutokset projektiin ja
 • päättää projektin.

Sympan ja asiakkaan projektipäälliköt valmistelevat aiheet ohjausryhmälle.

Red happy laptop iconA3.1 Toimittakaa Sympalle lista projektiryhmän jäsenistä rooleineen sekä yhteystietoineen.

A3.2 Toimittakaa myös lista ohjausryhmän jäsenistä ja vastuualueista.

A3.3 Valitkaa sopivat henkilöt muihin projektin aikaisiin rooleihin.

A3.4 Pohtikaa rooleja projektin jälkeen sekä niihin sopivia henkilöitä.

 

Palaa takaisin aloitussivulle