B3. Projektin riskien arviointi

Varmista projektin onnistuminen haasteidenkin sattuessa

Olemme laatineet järjestelmäprojekteissa useimmiten tunnistettujen riskien pohjalta alustavan riskikartoituksen sekä määritelleet sille jo yleisiä riskikertoimia. Voitte hyödyntää tätä suunnitelmaa pohjana tehdessänne riskiarvointia.

 

 

B3. 1 Arvioikaa organisaationne näkökulmasta, projektissa muut mukana olevat tahot huomioiden, mahdollisest riskit sekä niiden vakavuus ja todennäköisyys.

B3.2 Miettikää myös miten tunnistettuihin riskeihin varaudutaan.

Palauttakaa täytetty riskikartoitus Freedcampiin.

Esitäytetty riskikartoitus

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver