Varmista projektin onnistuminen haasteidenkin sattuessa

Olemme laatineet järjestelmäprojekteissa useimmiten tunnistettujen riskien pohjalta alustavan riskikartoituksen sekä määritelleet sille jo yleisiä riskikertoimia. Voitte hyödyntää tätä suunnitelmaa pohjana tehdessänne riskiarvointia.

 

Four people sitting at the office and talking

 

Red happy laptop iconB3. 1 Arvioikaa organisaationne näkökulmasta, projektissa muut mukana olevat tahot huomioiden, mahdollisest riskit sekä niiden vakavuus ja todennäköisyys.

B3.2 Miettikää myös miten tunnistettuihin riskeihin varaudutaan.

Palauttakaa täytetty riskikartoitus Freedcampiin.

Esitäytetty riskikartoitus