Varmista projektin onnistuminen haasteidenkin sattuessa

Olemme laatineet järjestelmäprojekteissa useimmiten tunnistettujen riskien pohjalta alustavan riskikartoituksen sekä määritelleet sille jo yleisiä riskikertoimia. Voitte hyödyntää tätä suunnitelmaa pohjana tehdessänne riskiarvointia.

 

 

B3. 1 Arvioikaa organisaationne näkökulmasta, projektissa muut mukana olevat tahot huomioiden, mahdollisest riskit sekä niiden vakavuus ja todennäköisyys.

B3.2 Miettikää myös miten tunnistettuihin riskeihin varaudutaan.

Palauttakaa täytetty riskikartoitus Freedcampiin.

Esitäytetty riskikartoitus