Oivaltavan analyysin taustalla on aina relevantti ja selkeä raportti. Sympan järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin kaikesta HR-datasta. Automaattisesti toistuvien perusraporttien määrittely ja jakaminen on hyvin yksinkertaista ja helppoa.

Person holding an ipad displaying Sympa HR charts

Kaikki Sympa HR -järjestelmässä oleva tieto on raportoitavissa ja tarpeen mukaan siirrettävissä myös Exceliin jatkokäsittelyä varten. Raporteille voi yhdistellä joustavasti eri tietoja ja käyttää lähes mitä tahansa järjestelmässä olevaa tietoa raportin rajaukseen.

 

Jokaisella käyttäjällä on oikeus raportoida kaikkea tietoa, johon hänellä on vähintää katseluoikeus. Järjestelmän pääkäyttäjä voi myös jakaa usein käytettyjä raportteja esimerkiksi esimiesten käyttöön.

Raporttitarpeita on hyvä listata jo käyttöönottoprojektin alussa. Näin varmistetaan, että pystytte tuottamaan tarvittavat raportit teidän Sympa HR -ratkaisullanne.

Person working on iMac displaying Sympa HR analytics

Sympa HR dashboards on different devices

Sympa HR -järjestelmän kattavaa raportointia voitte täydentää halutessanne Sympa HR Dashboardilla, joka näyttää tärkeimmät henkilöstöindikaattorit reaaliajassa, kaikissa laitteissa.

Jo nopealla vilkaisulla dashboardista selviää yrityksesi henkilöstötilanne, kehityksen suunta ja ovatko asetetut tavoitteet saavutettavissa nykyisellä tahdilla. Sympa HR Dashboard on henkilöstöhallinnon työkalu strategisen päätöksenteon tueksi.

Lue lisää ja tilaa Sympa HR Dashboard.

Tutustu eri raporttivaihtoehtoihin Best Practices -sivustolla: HR-analytiikka ja raportointi

Salasanan löydät täältä.

 

HR analytics and reporting page on Best Practices site

Red happy laptop icon

A1.1 Millaisia HR-raportteja olette käyttäneet?

A1.2 Mitkä niistä liittyvät Sympa HR -järjestelmään tallennettavaan tietoon

A1.3 Toimita Sympalle esimerkkiraportteja mielellään käyttötarkoituskuvauksineen.

 

Palaa takaisin aloitussivulle