Sympa HR -järjestelmän parhaat puolet tulevat esille, kun järjestelmää käyttävät sekä työntekijät, esimiehet että HR. Eri käyttäjäryhmiä palvelevia prosesseja on helppo lisätä myös myöhemmin.

Ennen järjestelmän käyttöönottoa on hyvä miettiä eri prosesseihin liittyvät käyttäjäryhmät, kuten työntekijät, esimiehet, HR ja vaikkapa IT.

Jos teillä ei ole HR-järjestelmää käytössä aiemmin, mietimme miten järjestelmän käyttö mahdollisesti vaikuttaisi tapaanne toimia. HR-järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi helpomman tiedon jaon ja järjestelmässä tapahtuvat hyväksynnät.

Person holding a smartphone displaying Sympa HR app

MacBook and glasses

Sympa HR -järjestelmässä käyttöoikeudet määritellään välilehtikohtaisesti. Useimmiten yksi prosessi on toteutettu yhdellä välilehdellä.

Näkymään voi olla joko luku- tai muokkaus oikeudet, tai se voi olla kokonaan piilotettu.

Yleisimmin toteutettuihin prosessihin voitte tutustua Best Practices -sivustolla.

Järjestelmän pääkäyttäjyys

Järjestelmän pääkäyttäjänä voitte muokata teidän Sympa HR -ratkaisunne rakenteita, kuten lisätä uusia kenttiä tai kokonaisia näkymiä sekä määritellä käyttöoikeuksia.

Pääkäyttäjät saavat myös muokkausoikeudet kaikkeen järjestelmässä olevaan tietoon ja tyypillisesti pääkäyttäjät löytyvätkin HR-tiimistä. HR-käyttäjällä voi kuitenkin olla laajat oikeudet henkilöstön tietoihin myös ilman järjestelmän pääkäyttäjyyttä.

Sympa kouluttaa pääkäyttäjät. Lue lisää Sympa HR Akatemian koulutuksista.

 

Person working on laptop displaying Sympa HR

Red happy laptop iconA2.1 Mitä eri käyttäjäryhmiä tunnistatte?

A2.2 Miettikää missä prosesseissa eri käyttäjäryhmät ovat mukana. Huomioikaa kaikki sopimukseemme  kuuluvat aiheet.

A2.3 Onko teillä järjestelmän pääkäyttäjyys ja ketkä tulevat olemaan koulutettuja pääkäyttäjiä?

Olemme laatineet teille Excel-tiedoston, jota voitte hyödyntää roolien kuvaamiseen ja palauttaa Freedcampiin.