Hyvin suunnitelluilla integraatioilla vältät tietojen kirjaamisen useaan paikkaan ja varmistat virheettömän tiedon kaikissa tarvittavissa prosesseissa ja funktioissa. Sympan filosofiassa integraatiot ovat luonnollinen osa modernia IT-infrastruktuuria ja niitä kannattaa hyödyntää HR-tiedon ylläpidossa.

Useiden osaajien yhteistyötä

Integraatioprojekteihin osallistuu useita tahoja ja siksi suunnittelu kannattaakin aloittaa ajoissa. Eri järjestelmätoimittajiin sekä organisaationne sisäisiin asiantuntijoihin kannattaa olla yhteydessä heti projektin alkuvaiheessa. Näin varmistetaan, että saatte käyttöönne parhaat asiantuntijat toivotussa aikataulussa.

Male and female talking at the office

Blurred elevated view of two men working in the office

Sympa vastaa integraatioprojektissa integraation määrittelystä, dokumentoinnista sekä teknisestä toteutuksesta testauksineen, Sympa HR -järjestelmän ja sovitun rajapinnan tai palvelimen välillä.

Vastajärjestelmän toimittaja vastaa taas osaltaan toteutuksesta ja testauksesta heidän järjestelmänsä ja sovitun rajapinnan tai palvelimen välillä.

Asiakkaan vastuulla on koordinoida yhteistyötä vastajärjestelmätoimittajien kanssa sekä sopia ajankohdat integraatio-workshopeille. Integraatioprojekti sisältää yhden yhteisen workshopin, joka toteutetaan, kun integraatiossa siirtyvän tiedon hallinnointi Sympa HR:ssä on suunniteltu.

Asiakas myös tuottaa Sympa HR -järjestelmään integraation testauksen kannalta riittävästi henkilötietoja integraatioprojektin aikana.

Man holding an ipad displaying Sympa HR talks to a colleague

Varmista tarvittava asiantuntijuus

Kutsukaa projektiin mukaan myös eri prosessien asiantuntijat.

Esimerkiksi palkka-asiantuntijoilla on keskeinen rooli integraatioprojektissa, jotta varmistetaan kaiken tarvittavan tiedon liikkuminen integraatiossa heidän työtään helpottavalla tavalla.

Three people working in a meeting room

Mitä tietoja kannattaa siirtää integraatioilla?

Sympa HR on iMac

Integraatioita kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, jotta manuaalinen työ ja tiedon kirjaaminen useaan paikkaan vähenee.

Joskus kuitenkin esimierkiksi kerran vuodessa tehty tietojen vienti tiedostolla manuaalisesti tai jopa käsin syötettynä voi olla helppoakin integraatioprojektia järkevämpää. Me autamme mielellämme arvioimaan näitä tarpeita.

Sympa HR API käytössänne järjestelmän pääkäyttäjänä

Sympa HR integraatioita voitte toteuttaa myös itsenäisesti, IT:nne ja vastajärjestelmän toimittajien kanssa, hyödyntämällä Sympa HR Integraatio APIa.

Sympan REST API sisältää

  • valitsemienne tietojen haku Sympa HR järjestelmästä (GET)
  • formaattina JSON (OData)

Lue lisää englanniksi

Laptop showing a report example

Red happy laptop icon

A4.1 Olkaa yhteydessä vastajärjestelmän toimittajiin ja selvittäkää heidän yhteyshenkilönsä, aikataulunsa sekä muut integraatioprojektissa huomioitavat asiat. Kirjatkaa tiedot Freedcampiin. Muistakaa sopia myös heidän työnsä osalta integraation kustannuksista. 

A4.2 Olkaa yhteydessä HR-prosessien asiantuntijoihin ja sopikaa miten teette yhteistyötä integraatioprojektissa.

A4.3 Laatikaa tavoitesuunnitelma eri integraatioista.

Hyödyntäkää Excel-pohjaa integraatioidenne suunnitteluun. Palauttakaa täytetty dokumentti Freedcampiin.