Sympa HR -ratkaisu muokataan vastaamaan teidän organisaatiorakennettanne ja esimerkiksi työsuhdetietojen termistöä. Tutulta tuntuvia valikoita on helpompi ja miellyttävämpi käyttää. Näin varmistatte myös oikeamman tiedon järjestelmässänne.

HR-järjestelmässä on useita valikoita, jotka ohjaavat käyttäjää valitsemaan oikeita, raportoitavia tietoja. Huolellisesti tehdyillä valikoilla on keskeinen rooli myös integraatioissa, joissa tietoja siirretään muihin järjestelmiin joko sellaisenaan tai kooditettuna.

Olemme listanneet teille oleellisimmat järjestelmässä käytetyt valikkokentät liittyen keskeisimpiin aiheisiin; organisaatioon, työsuhdetietoihin, palkkoihin ja poissaoloihin. Dokumentin voit ladata sivun alalaidan linkistä.

Sympa charts on laptop

Sympa contact page open on laptop

Valikot muokataan vastaamaan teidän organisaationne käyttämää termistöä. Lisäksi on huomoitava, että etenkin kaikille palkkajärjestelmästä löytyville arvoille löytyy valikkovaihtoehto Sympa HR:stä. Muodoltaan sen ei tarvitse kuitenkaan olla sama, vaan voimme siirtää tiedon vastajärjestelmän vaatimassa muodossa, esimerkiksi numeerisena koodina, kuten palkkalajina.

Valikkojen pohtimisessa on avuksi myös  Sympa HR Best Practices -sivusto.

Red happy laptop iconB6. Laatikaa ensimmäinen versio teidän Sympa HR -ratkaisuunne liittyvistä valikoista ja liittymässä siirrettävistä tiedoista oheiseen tiedostoon. Valikkoja voitte vielä tarkentaa käyttöönoton aikana ennen kuin viemme ne teidän Sympa HR -ympäristöönne. Vienti tehdään kerran käyttöönoton aikana.

Hyödyntäkää oheista Excel-tiedostoa valikkoarvoja listatessanne ja palauttaa se Freedcampiin.